Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Naše deti sa zapojili do krásnej akcie pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a spolu s rodičmi, vychovávateľmi a pani učiteľkami pripravili balíčky, ktoré potešia seniorov v zariadení sociálnych služieb Borinka v Nitre.

 

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Výzdoba školy

Vážení rodičia, milí žiaci

Keďže sa nemôžeme stretávať v škole, ako po iné roky, aspoň takto Vám chceme priblížiť atmosféru dnešných dní v našich priestoroch.

Krásnu a slávnostnú výzdobu robili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Zvlášť ďakujeme pani učiteľke Dagmare Kochanovej.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Nové stromy v našej škole

V našej škole máme ďalší prírastok. Pribudlo nám 5 krásnych stromov. O stromčeky sa budú starať naši žiaci spoločne s pani učiteľkami. Veríme, že sa bude novým stromčekom u nás páčiť a dariť. Už teraz nás tešia pekným vzhľadom a časom nás obdaria aj tieňom v horúčavách. Vitajte u nás javory a gaštany.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Fyzikálny adventný kalendár

Milí žiaci,

každoročná fyzikálna show  „FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI“ sa tento rok presúva do online priestoru.

Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE pripravila zaujímavú alternatívu – Fyzikálny adventný kalendár.

Zapojiť sa a sledovať zaujímavé experimenty priamo online môžete každý deň  od 1.12.2020 do 24.12.2020 o 8,00 hod. na bit.ly/YouTube-KFKaždý deň sa objaví jeden experiment z adventného kalendára, ktorý nebude trvať viac ako 2 minúty a môžete si ho pripraviť aj doma.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Prajeme fyzikálne prežitie adventu a dúfame, že sa  zabavíte :-)

 

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Logická olympiáda žiakov VIN – celoslovenské kolo

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa dňa 11.11.2020 konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku, tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19  prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.

Našu školu reprezentovali Martin Krajanec 4.T a Nina Sýkorová 5.U v kategórii mladších žiakov a Norbert Česár 9.T a Denis Joanidis 9.T v kategórii starších žiakov.

V silnej konkurencii 130 žiakov z celého Slovenska sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Kat. A: Martin Krajanec 33.miesto

Nina Sýkorová 6. miesto

Kat. B: Norbert Česár, Denis Joanidis 9.-10. miesto.

Všetkým štyrom súťažiacim srdečne gratulujeme    

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Európska noc výskumníkov

Tento rok Európska noc výskumníkov prebiehala z dôvodu pandémiie COVID-19 netradične – online formou ako prvá vedecká live show na Slovensku. Doteraz vždy navštívili žiaci toto podujatie v Bratislave  v Starej tržnici, kde mohli vidieť množstvo zaujímavých prednášok, pokusov, svetelnú show,…V tomto šk. roku sa žiaci 9. T prihlásili do sekcie Veda bez hraníc: Človek a príroda – Vedecký kuriér biológia a v piatok 27.11.2020 si pri počítačoch pozreli, ako  abstrahovať DNA v školských podmienkach. Celá aktivita bola veľmi zaujímavá a poučná, študentky UK Bratislava sprevádzali žiakov slovom aj obrazom počas celého pokusu. Ako odmenu za účasť im organizátori poslali hru Vedecký kuriér, ktorú sa však zahrajú až po návrate do školy.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed