Európsky týždeň mobility

V týždni od 16. septembra do 22. septembra každoročne prebieha Európsky týždeň mobility. Do kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ  MOBILITY.

Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých!

Pýtaš sa, čo to vlastne znamená?

Počas Európskeho týždňa mobility mestá a obce motivujú ľudí, aby  si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú cestovanie MHD, vlakmi, autobusmi, pešia chôdza či cyklistika, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia a urobili z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Na našej škole sme Európsky týždeň mobility poňali vo veľkom- žiaci ôsmych ročníkov si vyskúšali cyklistický trenažér vďaka Mestu Nitra v spolupráci s Mládežníckym cyklistickým klubom Nitra a nezostalo len pri tom! Získali pekné ceny, z ktorých sa veľmi tešili.

Ani naši najmenší nezaostávali a v ŠKD si pod vedením pani vychovávateliek vyskúšali tieto aktivity: kreslili dopravné značky na asfalt v areáli školy, dopravné prostriedky,  riešili dopravný kvíz, súťažili v jazde na kolobežkách a vozíkoch a nakoniec tvorili plagáty s rôznymi dopravnými prostriedkami.

Online anketa školy dopadla tiež zaujímavo. Odpovedali ste na otázku, akým dopravným prostriedkom sa najčastejšie presúvate a až 62,4% odpovedalo, že najviac cestujú autom, 15,9% autobusom/MHD, vlakom 0%, na bicykli 2,6%, na kolobežke 2,1%, na boarde 0% a najčastejšie pešo chodí 16,9% z tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Tešíme sa na ďalší ročník, kedy sa zmobilizujeme :-)

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Naša škola ponúka záujmové útvary

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o záujmový útvar, ktorý ponúka naša škola, kontaktujte príslušnú vedúcu záujmového útvaru resp. triednu učiteľku.

vedenie školy

Údaje o záujmvých útvaroch 1. – 4. ročník

Údaje o záujmových útvaroch 5. – 9. ročník

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Moravsko-slovenský chodecký pohár

V sobotu 12.9.2020 sa uskutočnil v Zámockej záhrade v Hlohovci pod záštitou predsedu VÚC TTSK Mgr. Jána Viskupiča 23.ročník Medzinárodného chodeckého mítingu, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak V.D triedy Nikolas Pribilinec. Svojím športovým výkonom si „vychodil“ krásne tretie miesto.

Gratulujeme!

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Nitrianska školská stolnotenisová liga

K Pezinskej školskej stolnotenisovej lige nám pribudla aj školská liga v Nitre. V školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zúčastnili dvoch turnajov zo štyroch, na ktorých nás mimoriadne úspešne reprezentovali. Simon Ištokovič z 8. A triedy na turnajoch predviedol svoje športové umenie a obsadil v konkurencii registrovaných hráčov na obidvoch turnajoch prvé miesto. Zásluhu na tomto úspechu majú aj ďalší žiaci: Kollár Nikolas, Jančo Tomáš a Bacho Kristián, ktorí sa tiež zapojili do turnaja a so Simonom Ištokovičom vytvorili úspešné družstvo, ktoré je zatiaľ v tabuľke škôl na druhom mieste. Ďalšie dva turnaje sa z dôvodu pandémie odložili. Turnaja sme sa zúčastnili vďaka finančnej podpore NSK a našej školy. Všetkým partnerom aj pani učiteľke Dovičovičovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje.
Tréner

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

ZŠ Benkova zaviedla elektronické platby príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020

Platba príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020:


Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je suma stanovená VZN Mesta Nitra, t. j. 15,- €.
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca každý mesiac, vždy do
20. dňa v mesiaci.


Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa bude uskutočňovať nasledovne:


Na stránke zsbenkova.edupage.org po prihlásení v sekcii PLATBY nájdete údaje o platbe.

Číslo účtu na uskutočnenie platby, vygenerovaný variabilný symbol – vášho dieťaťa, ktorý je potrebné uvádzať pri platbe a pri zadaní trvalého príkazu.


Zákonný zástupca je povinný uhrádzať príspevok na ŠKD mesačne prostredníctvom elektronickej platby

SK28 5600 0000 0008 6126 2002 (nie vkladom v hotovosti).


Je potrebné uviesť ako doplňujúci údaj priezvisko, meno žiaka a triedu
(napr.: Nováková Nina, III.A).


Platbu za ŠKD nie je možné uhradiť za celý rok naraz, len jednotlivo mesačne!

O pripísaní platby na náš účet Vás budeme informovať v module PLATBY na stránke zsbenkova.edupage.org alebo v mobilnej aplikácii Edupage.


vedenie školy

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Bezpečnosť v areáli školy

V období letných prázdnin sme vykonali audit stromov v areáli ZŠ Benkova.

Zaznamenali sme 3 stromy, (Javor mliečny, Javor horský, Topoľ čierny), ktoré by mohli byť rizikom pri zhoršených poveternostných podmienkach. Tieto stromy boli po konzultácii s Odborom životného prostredia mesta Nitry a so Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky a po vydaní Rozhodnutia o výrube odstránené.

Ďalej sme zredukovali koruny stromov, ktoré zasahovali do chodníkov a do fasád budov školy.

Odstránili sme frézovaním 17 pňov, a tým sme vyrovnali terén po ktorom sa pohybujú naši žiaci.

V mesiaci október plánujeme výsadbu 12 stromov.  O sadenie, polievanie a celkový rast nových mladých stromov sa budú starať žiaci spoločne so svojimi učiteľmi v rámci techniky, pracovného vyučovania a ŠKD.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed