Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 2. 12. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, ktoré z dôvodu pandémie prebiehalo netradične online formou. Súťažiaci v 3. kategóriách  mali možnosť ukázať svoje vedomosti  v praktickej aj teoretickej časti.  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom gratulujeme. Traja najlepší žiaci z každej kategórie budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

kategória G:

1.miesto Nina Sýkorová V.U

2.miesto Samuel Malenčík V.B

3.miesto Alfred Krogmann V.T

kategória F:

1.miesto Andrej Sitár VII.U

2.miesto Richard Jonáš Zach VII.U

3.miesto Ján Hruškovič VII.T

kategória E:

1.miesto Šimon Olejník VIII.T

2.miesto Rudolf Tomáš Zach VIII.T

3.miesto Emma Roháčová VIII.A

 

Želáme im  veľa úspechov.

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Internet = dobrý sluha,ale zlý pán

Nástrahy internetu a sociálnych sietí sú lákavé a ťažko sa im odoláva, najmä v tomto neľahkom období dištančného vzdelávania. Nie je nám to ľahostajné.

Triedni učitelia 5.-9.ročníka sa venujú žiakom aj počas dištančného vzdelávania. Diskutovali spolu ako najlepšie zvládať a orientovať sa v kyberpriestore.

Káždý žiak dostal link na video  STOP/KYBER/ŠIKANE, ktoré si môžete pozrieť aj tu :

https://www.youtube.com/watch?v=HFNis9lnBoI&fbclid=IwAR2X8SiaySfgF0bAfaJ7Zm5YQkH03UDFx-P785dBuHBSWPV6M1RgMtjSjaA

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Naše deti sa zapojili do krásnej akcie pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a spolu s rodičmi, vychovávateľmi a pani učiteľkami pripravili balíčky, ktoré potešia seniorov v zariadení sociálnych služieb Borinka v Nitre.

 

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Výzdoba školy

Vážení rodičia, milí žiaci

Keďže sa nemôžeme stretávať v škole, ako po iné roky, aspoň takto Vám chceme priblížiť atmosféru dnešných dní v našich priestoroch.

Krásnu a slávnostnú výzdobu robili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Zvlášť ďakujeme pani učiteľke Dagmare Kochanovej.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Nové stromy v našej škole

V našej škole máme ďalší prírastok. Pribudlo nám 5 krásnych stromov. O stromčeky sa budú starať naši žiaci spoločne s pani učiteľkami. Veríme, že sa bude novým stromčekom u nás páčiť a dariť. Už teraz nás tešia pekným vzhľadom a časom nás obdaria aj tieňom v horúčavách. Vitajte u nás javory a gaštany.

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Fyzikálny adventný kalendár

Milí žiaci,

každoročná fyzikálna show  „FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI“ sa tento rok presúva do online priestoru.

Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE pripravila zaujímavú alternatívu – Fyzikálny adventný kalendár.

Zapojiť sa a sledovať zaujímavé experimenty priamo online môžete každý deň  od 1.12.2020 do 24.12.2020 o 8,00 hod. na bit.ly/YouTube-KFKaždý deň sa objaví jeden experiment z adventného kalendára, ktorý nebude trvať viac ako 2 minúty a môžete si ho pripraviť aj doma.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Prajeme fyzikálne prežitie adventu a dúfame, že sa  zabavíte :-)

 

Posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21 | Comments closed