Úspechy našich žiakov v šk. roku 2008/2009

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Okresné kolo, 1. ročník, kategória C:

 • 2. miesto – Lucia Vrábelová, 9. T
 • 19. miesto – Dominik Drug, 9. D – úspešný riešiteľ

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Školské kolo, 5. 3. 2009

II. kategória (5. – 7. roč.)
poézia:

 • 1. miesto – Ivan Fiebig, 6. T
 • 2. miesto – 0
 • 3. miesto – Andrea Antalová, 5. T

próza:

 • 1. miesto – Patrícia Pullmanová, 7. U
 • 2. miesto – M. Krajčová, 5. B, Barbara Gurová, 6. T
 • 3. miesto – Sylvia Pycs, 5. T

III. kategória (8. – 9. roč.)

próza:

 • 1. miesto – Ester Šabíková, 8. T
 • 2. miesto – Natália Sabová, 8. C
 • 3. miesto – Milan Kudláčik, 8. C

INFORMATIKA

CREATIVE BALTIE 2008

15. ročník medzinárodnej tvorivej programátorskej súťaže, Brno, 29. 11. 2009.

 • Michal Bali, 7. T – 1. miesto v kategórii B (do 14 rokov)

bližšie informácie

iBobor

2. ročník, 10. – 11. 11. 2008 (www.ibobor.sk)

Celoslovenská súťaž – súťaží sa online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Z našej školy sa zúčastnilo vyše 100 žiakov.

V kategórii Benjamíni (5.-7. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 3447 žiakov. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia:

Maximálny počet bodov (80) dosiahli 4 naši žiaci a zaradili sa medzi 43 víťazov súťaže:

 • 1. miesto (80 b) – víťaz Jakub Ács 7.T
 • 1. miesto (80 b) víťaz Michal Bali 7.T
 • 1. miesto (80 b) víťaz Ivan Fiebig 7.T
 • 1. miesto (80 b) víťaz Samuel Hrstka 7.T
 • 3. miesto (76 b) Arek Antoniewics 7.U
 • 3. miesto (76 b) Juraj Hamar 7.U
 • 3. miesto (76 b) Roman Kaufman 6.T
 • 3. miesto (76 b) Janka Őlvecká 6.T
 • 3. miesto (76 b) Adriana Pálffyová 6.T
 • 3. miesto (76 b) Matin Prochászka 7.T

V kategórii Kadeti (8.-9. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 2814 žiakov. Najlepšie umiestnenia našich žiakov (traja sa zaradili medzi 92 víťazov, ktorí dosiahli maximálny počet bodov):

 • 1. miesto (80 b) – víťaz Slávka Kukučková 8.T
 • 1. miesto (80 b) – víťaz Pavol Tomka 9.T
 • 1. miesto (80 b) – víťaz Martin Vitko 9.T
 • 2. miesto (76 b) Viktor Solík 9.T
 • 2. miesto (76 b) Lucia Vrábelová 9.T

Cookie.sk

Celoslovenská súťaž pri príležitosti Európskeho dňa bezpečného internetu.

 • Zuzka Ďurfinová, 3. T – 2. miesto v kategórii 5 – 10 rokov

Bližšie informácie na stránkach súťaže.

Baltík 2009 – regionálne kolo

7. ročník medzinárodnej programátorskej súťaže.

Nitriansky, Bratislavský, Trnavský kraj – 18. 3. 2009, Stupava.

Kategória A (ročník 1. – 5.)

 • 3. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 5. T) – postup do celoslovenského kola
 • 5. miesto – tím E&F (Peter Eller, Jakub Fülöp, 4. T) – postup do celoslovenského kola
 • 11. miesto – tím T+Z (Tatiana Cínová 3. U, Zuzana Ďurfinová 3. T)

Kategória B (ročník 6. – 9.)

 • 1. miesto – MIBIKE (Michal Bali, 7. T) – postup do celoslovenského kola

Baltík 2009 – celoslovenské kolo

24. – 26. 4. 2009, Košice.

Kategória A (ročník 1. – 5.)

 • 3. miesto – tím E&F (Peter Eller, Jakub Fülöp, 4. T) – postup do medzinárodného kola
 • 4. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 5. T) – postup do medzinárodného kola

Kategória B (ročník 6. -9.)

 • 7. miesto – MIBIKE (Michal Bali, 7. T) – postup do medzinárodného kola

Baltík 2009 – medzinárodné kolo

5. – 7. 6. 2009, Tatranská Lomnica.

Kategória A (ročník 1. – 5.)

 • 7. miesto – tím E&F (Peter Eller, Jakub Fülöp, 4. T)
 • 8. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 5. T)

Kategória B (ročník 6. -9.)

 • 7. miesto – MIBIKE (Michal Bali, 7. T)

Palma Junior

Celoslovenské finálové kolo, 11. 6. 2009 Košice

 • 7. miesto – Michal Bali, 7. T

Imagine Logo Cup – 12. ročník

Celoslovenské finálové kolo, 12. 6. 2009, Bratislava

 • 5. miesto – Michal Bali, 7. T
 • 5. miesto – Martin Mikuška, 9. T

NEMECKÝ JAZYK

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo, 19. ročník.

Kategória 1A

 • 2. miesto – Martin Ponteš, 7. U

Kategória 1B

 • 2. miesto – Matúš Senkovič, 8. T

ANGLICKÝ JAZYK

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo, 19. ročník.

Kategória 1A

 • 4. miesto – Michal Bali, 7. T – úspešný riešiteľ

Kategória 1B

 • 11. miesto – Adam Eľko, 9. T – úspešný riešiteľ

DEJEPIS

Dejepisná olympiáda – okresné kolo.

Kategória D

 • 1. miesto – Matúš Senkovič, 8. T
 • 3. miesto – Jakub Brestovský, 8. T

Kategória C

 • 4. miesto – Peter Vachulík – úspešný riešiteľ

FYZIKA

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo.

Kategória F

 • 3.-4. miesto – Matúš Senkovič, 8. T – úspešný riešiteľ

Kategória E

 • 5. miesto – Jakub Dóczy, 9. A – úspešný riešiteľ

pripravovala p. Bieliková

MATEMATIKA

Pytagoriáda – okresné kolo

3. ročník

 • 2. – 3. miesto Peter Brezina 3.T
 • 2. – 3. miesto Matej Holec 3.T, pripravovala p. Furmáneková

4. ročník

 • 1. miesto – Tomáš Švihorík 4. T, pripravovala p. Bernáthová

5. ročník:

 • 7. miesto – Lucia Šebová 5.T
 • 8. miesto – Matej Novák 5.T
 • 11. Miesto – Albert Szollosi 5.T, pripravovala p. Rumančíková

6. ročník:

 • 2. miesto – Dominika Furmáneková 6T, pripravovala p. Rumančíková
 • 3. miesto – Samuel Mikle 6U, pripravovala p. Macáková
 • 14. miesto – Ivan Fiebig 6.T, pripravovala p. Rumančíková

7. ročník:

 • 4. miesto – Tomáš Marko 7.A, pripravovala p. Poláková

Matematická olympiáda – okresné kolo

5. ročník:

 • 10. miesto – Matej Novák 5.T, pripravovala p. Rumančíková

6. ročník:

 • 5. – 8. miesto – Dominika Furmáneková 6.T, pripravovala p. Rumančíková
 • 5. – 8. miesto – Jakub Marták 6.U, pripravovala p. Macáková
 • 14. – 21. miesto – Samuel Mikle 6.U, pripravovala p. Macáková.

7. ročník:

 • 3. miesto – Jakub Ács 7.T, pripravovala p. Poláková

MO školské kolo (predchádzalo mu domáce kolo) 4. ročník

Zúčastnilo sa 80 súťažiacich z 11 základných škôl, z nich bolo úspešných 32 žiakov. Z našich žiakov bolo 7 úspešných, najlepší z nich Tomáš Švihorík, Oliver Szollosi, Andrej Fačkovec, Michal Halenár.

KLOKANKO, MATEMATICKÝ KLOKAN

Termín súťaže: 26.3.2009
Koordinátor na škole: M. Kovačevová
Pri organizovaní a zabezpečovaní súťaže pomáhala O. Karáčová

Celkový počet riešiteľov : 210 (prihlásení na základe dobrovoľnosti)

Z toho úspešných riešiteľov 94 čo je 44,76%

Úspešní riešitelia na ročníky:

2.ročník18 z 4540,0 %
3.ročník25 zo 4160,9 %
4.ročník13 z 2846,4 %
5.ročník10 z 2050,0 %
6.ročník9 z 2242,9 %
7.ročník11 z 2544,0 %
8.ročník5 z 1827,8 %
9.ročník3 z 1127,3 %

Menovite úspešní žiaci na triedy:

II.BT. Fábiková, M. Grman
II.CM. Sloboda
II.TA.J. Fiebig, T .Gubáň ,P.Horský, M. Igaz, M .Koreň, L. Ožvaldová, S. Pavle, M.M. Svoreň, R. Zeleňák
II.UD. Damborský, P. Halvoň , H. Kluvancová, L. Kobidová, L. Pycz, C. J. Reidová
III.AJ.Brázdil, M.Mikula, P. Kuťka, S.Berecová
III.CA. Hulínová, S. Paliesková, T. Ružička
III.DJ. Herceg
III.TM. Augustínek, A. Čeryová, Z. Ďurfinová, M. Holec, J. Krumpál, M. Kuchta, J. Lidik, M. Némová, S. Šuchterová
III.UM.Baroš, P.Brezina, T. Cinová, J. Čurilla, K. Hasara, B. Káčer, A. Kollár, S. Pánska
IV.AM. Cintula, P. Vaľko, T. Sollár
IV.CT. Lisický
IV.TL. Černáková, P Eller, A. Fačkovec, J. Igaz, S. Jankovič, O. Szöllösi, T. Švihorík, D. Zajaček T. Závacký
V.BM. Krajčová, M. Bajanová
V.CR. Bartakovič
V.TA. Antalová, L. Černáková, J. Jánsky, M. Novák, B. Prochászka, S. Pycz, L. Šebová
VI.TB. Báreková, I. Fiebig, D. Furmáneková, B. Gurová, J. Ölvecká
VI.UJ. Marták, S. Mikle, J. Solín, F. Švec
VII.AA. Mandák
VII.TJ. Ács, M. Bali, S. Hrstka, M. Igaz, F. Janík, M, Prochászka, J. Štefánik
VII.UA. Antoniewicz, M. Ďuriančík, M. Ponteš
VIII.TJ. Brestovský, D. Čechová, K. Grofčíková, A.M. Lichvarčíková, T. Marciová
IX.TM. Kukučková, M. Samuel, P. Tomka

TELESNÁ VÝCHOVA

Atletika – majstrovstvá okresu

60 m chlapci

 • Jakub Ács – 19. miesto

300 m chlapci

 • Filip Šaštinský – 22. miesto
 • Jozef Juhás – 23. miesto

1000 m chlapci

 • Mário Igaz – 11. miesto
 • Dávid Borot – 12. miesto

diaľka chlapci

 • Jakub Ács – 18. miesto

guľa 4 kg chlapci

 • Jakub Miškerík – 10. miesto

kriket chlapci

 • Adam Juhás – 11. miesto
 • Patrik Kolenčík – 21. miesto

4 x 60 m chlapci

 • ZŠ Benkova – 13. miesto

Poradie družstiev:

 • ZŠ Benkova 34 Nitra – 9. miesto

Kľúče od pevnosti Zobor – XII. ročník

5. miesto – ZŠ Benkova 34 Nitra

Súťažiaci:

 • Peter Koštál 8. A
 • Peter Porubský 8. A
 • Peter Benčo 7. B
 • Karin Kozmová 8. C
 • Ruth Timková 8. C
 • Barbora Trtíková 8. B

Vedúci družstva: Mgr. Ladislav Zuzák
Druhý vedúci: Mgr. Ladislav Kudry

OSTATNÉ SÚŤAŽE

Expert

TOP EXPERT - VII.
19Martin Pontéš7. U
32Michal Bali7. T
40Filip Janík7. T
TOP EXPERT - VIII.
34Matúš Senkovič8. T
TOP EXPERT - XI.
20Adam Eľko9. T
31Martin Mikuška9. T
Bity a bajty - VII.
9Michal Bali7. T
13Filip Janík7. T
16Martin Prochászka7. T
17Martin Ponteš7. U
48Richard Križan7. U
Bity a bajty - XI.
8Martin Mikuška9. T
39Viktor Solík9. T
67Pavol Tomka9. T
98Miroslava Kukučková9. T
Anglický jazyk - VII.
64Michal Bali7. T
67Jakub Ács7. T
72Filip Janík7. T
Anglický jazyk - VIII.
22Matúš Senkovič8. T
Anglický jazyk - XI.
41Adam Eľko9. T
53Martin Mikuška9. T
Svet umenia - VI.
23Barbora Báreková6. T
Svet umenia - XI.
4Adam Eľko9. T
8Natália Furmáneková9. T
10Matej Samuel9. T
48Miroslava Kukučková9. T
77Katarína Eremiášová9. T
Svet okolo nás- VI.
7Ivan Fiebig6. T
Svet okolo nás- VII.
36Martin Ponteš7. U
Svet okolo nás- VIII.
21Matúš Senkovič8. T

ZŠ Benkova 34

 • 24 umiestnení 0-100
 • 6 umiestnení TOP EXPERT
VI. ročník1527 účastníkov
VII. ročník1544 účastníkov
VIII. ročník1643 účastníkov
IX. ročník2165 účastníkov
SPOLU10404 účastníkov