Organizácia školského roka 2020/2021

Vyučovanie

ZačiatokZačiatok vyučovaniaKoniec vyučovania
Prvý polrok1. september 20202. september 2020 (streda)29. január 2021 (piatok)
Druhý polrok2. február 2021 (utorok)30. jún 2021 (streda)

Prázdniny

Začiatok prázdninKoniecZačiatok vyučovania
Jesenné prázdniny29. október 2020 (štvrtok)30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
Vianočné prázdniny23. december 20207. január 20218. január 2021 (piatok)
Polročné prázdniny1. február 2021 (pondelok)2. február 2021 (utorok)
Jarné prázdniny
(Nitriansky kraj)
1. marec 2021 (pondelok)5. marec 20218. marec 2021 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny1. apríl 2021 (štvrtok)6. apríl 20217. apríl 2021 (streda)
Letné prázdniny1. júl 2021 (štvrtok)31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)