Prečo je potrebné vytvárať triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN)?

Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity, aké ponúka bežná základná škola. Potrebujú odborné postupy a systematické vedenie pri rozvíjaní svojho nadania.

Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich vedomostnú úroveň. Preto sú pre ne potrebné triedy, ktoré rozvíjajú ich schopnosti a nadanie, pretože rodičia samotní nedokážu naplniť ich vzdelávacie potreby a rozsah ich záujmov.

Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté, menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so staršími deťmi alebo s dospelými osobami. Preto treba s nimi pracovať inak. Pre tieto deti je potrebné pripraviť iné vzdelávacie programy, než aké ponúkajú štandardné školy. V triede je menej žiakov a panuje pohodová atmosféra.

Ako sa v triedach so všeobecným intelektovým nadaním vyučuje?

Okrem bežného, štandardného učiva sa deti učia na princípe objavovania, experimentovania a to systémom riešenia problémových úloh. Učivo sa im nepredkladá hotové, ale postaví, položí sa otázka, problém – a deti ho riešia…

Vyučujú empatickí, flexibilní, pozitívne naladení a tvoriví učitelia. Učiteľ je partner, poradca, sprievodca svetom informácií. Učiteľ je kamarát, ktorému sa žiaci môžu zdôveriť, ak majú problém.

Na vyučovaní sa využívajú najmodernejšie didaktické pomôcky.

Čo vzdelávaním v triedach so všeobecným intelektovým nadaním žiaci získajú?

 • rozvíjanie tvorivého, abstraktného, logického a kritického myslenia
 • výchovu k samostatnosti a zodpovednosti
 • učiteľ a žiak sa stávajú partnermi
 • popoludní deti rozvíjajú svoje záujmy v krúžkoch
 • miesto, kde sa deti rozvíjajú v tolerantnej, empatickej atmosfére, bez napätia, stresu, strachu a šikany

Čo ponúkame?

 • Vzdelávanie žiakov v triedach so všeobecným intelektovým nadaním od 1. – 9. ročník
 • Špeciálna metóda vyučovania
 • Náročnejšie učivo – vyučuje sa okrem bežných kníh aj z doplnkových materiálov
 • Zavádzanie inovatívnych metód vo vyučovaní
 • Individuálny prístup ku každému žiakovi
 • Partnerská klíma, učiteľ nevystupuje autoritatívne
 • Anglický jazyk od prvého ročníka
 • Nemecký jazyk od piateho ročníka
 • Obohatenie – práca s encyklopédiou, internetom, tvorenie projektov
 • Využívanie vyše 100 výukových programov zakúpených školou
 • Ročníkové práce – tvorenie prác podľa vlastného výberu témy, od piateho ročníka v úvode popísať zameranie ročníkovej práce aj v anglickom a nemeckom jazyku, rozčlenenie práce na úvod, kapitoly, záver, požitá literatúra (samozrejme prihliadajúc na vek dieťaťa), prezentovanie pred žiakmi v sekcii (vytvorenie sekcii podľa výberu tém žiakov)
 • Krúžková činnosť
 • Využívanie najmodernejších IKT technológii na vyučovaní – tablety, počítače, interaktívne table
 • Informatika – od prvého ročníka programovanie ……
 • Technika – programovanie robotov
 • Možnosť konzultácii s učiteľmi
 • Vynikajúce výsledky v súťažiach – okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá
 • Navštevovanie knižnice a hudobného oddelenia počas vyučovania už od prvého ročníka (počas vyučovania len na prvom stupni)
 • Vynikajúce výsledky v testovaní žiakov v 5. a 9. ročníku (vysoko nad priemer Slovenska)
 • Vynikajúce uplatnenie žiakov po 9. ročníku na SŠ ale aj VŠ – už máme prvých absolventov, ktorí si našli po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa uplatnenie na Slovensku, v Čechách a v Anglicku
 • UTENDUM EST AETATE, CITO PEDE LABITUR AETAS  (Ovidius)

  Musíme využiť čas, čas rýchlym behom sa rúti

 • Vyhľadávanie

 • Čo nás čaká

  9. 12. 2019 – konzultačný deň

  21.  12. 2019 – 7. 1. 2020 – Vianočné prázdniny

 • Dnes má meniny

  Marína

 • Jedálny líst

  pondelok 9. 12.

  1 Polievka mrkvová mliečna 7, 1, 3
  7020 Bravčové stehno po juhoslovansky 1 ryža, čaj jablkový so škoricou

  utorok 10. 12.

  4 Polievka kapustopvá s rajčinovým pretlakom 7, 1,
  10011 Rybie filé na cesnaku a slanin,, zemiaková kaša, šalát mrkvový s citr/uhorko

  streda 11. 12.

  3 Polievka krupicová s vajcom9, 7, 1, 3, opečený chlieb
  7043 Varené údené mäso, hrachová kaša, chlieb, vita nápoj

  Celý jedálny lístok

 • Zmeny na stránke

  26.11.2019 – Bubnovačka (Aktuality, Fotogaléria)

  6.12.2019 – Škola bez nenávisti (Aktuality, Fotogaléria)

  7.12.2019 – Vyhodnotenie súťaže iBobor 2019 (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy), Ako sa nám darí, Naša činnosť v mesiaci december (ŠKD klasické triedy)
   

   

   

 • Kontakt

  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  benkova34@gmail.com
  037/773 10 15