Úspechy našich žiakov v šk. roku 2007/2008

MATEMATIKA

Matematická olympiáda – okresné kolo

Kategória Z5 (5. ročník)

 • 3. miesto Samuel Mikle (5. U) úspešný riešiteľ
 • 4. miesto Jakub Marták (5. U) úspešný riešiteľ

pripravovala p. Macáková

Kategória Z6 (6. ročník)

 • 4. miesto Martin Prochászka (6. T) úspešný riešiteľ
 • 5. – 9. miesto Jakub Ács (6. T) úspešný riešiteľ

pripravovala p. Poláková

Kategória Z7 (7. ročník)

 • 10. – 13. miesto Jakub Brestovský (7. T) úspešný riešiteľ

pripravovala p. Rumančíková

Pytagoriáda – okresné kolo

Kategória P3 (3. ročník)

 • 1. miesto Tomáš Švihorík (3. T), úspešný riešiteľ, pripravovala p. Tončeková

Kategória P4 (4. ročník)

 • 5. miesto Lucia Šebová (4. T), úspešný riešiteľ
 • 8. miesto Matej Novák (4. T), úspešný riešiteľ

pripravovala p. Záborská

Kategória P5 (5. ročník)

 • 4. miesto Dominika Furmáneková (5. T), úspešný riešiteľ, pripravovala p. Rumančíková

Kategória P7 (7. ročník)

 • 16. – 19. miesto Matúš Senkovič (7. T), úspešný riešiteľ, pripravovala p. Rumančíková
 • 20 miesto Barbora Trtíková (7. B), pripravovala p. Kovačevová

Kategória P8 (8. ročník)

 • 2. miesto Michaela Prablesková (8. T), úspešný riešiteľ, pripravovala p. Hajašová

INFORMATIKA

BALTÍK

Výsledky v súťažiach v programovacom jazyku Baltík.

Imagine Cup – školské kolo

Celoslovenská súťaž v programovaní v prog. jazyku Imagine.

 • 12. – 14. miesto (zo 117 v rámci Slovenska) Martin Mikuška 8. T – postup do celoslovenského finále

Imagine Cup – celoslovenské kolo

Celoslovenské kolo (Piešťany 13. 6. 2008).

 • 5. miesto Martin Mikuška 8. T

Palma Junior

Celoslovenská súťaž v programovaní v prog. jazyku Imagine.

Výsledky po 3. kole v kategórii Profík (5. – 6. ročník):

 • 3. miesto Michal Bali 6. T – postup do finálového kola
 • 5. miesto Arek Antoniewics 6. U – postup do finálového kola
 • 8. miesto Martin Prochászka 6. T

Finálové kolo (Košice 24. 6. 2008, Prírodovedecká fakulta UPJŠ)

 • 2.-3. miesto Michal Bali 6. T v kategórii Profík

FYZIKA

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

Kategória F (8. ročník)

 • 3. – 4. miesto J. Dóczy (8. A),   úspešný riešiteľ, pripravovala p. Bieliková

Kategória E (9. ročník)

 • 6. miesto D. Bernáth (9. T),  úspešný riešiteľ
 • 7. – 8. miesto F. Streško (9. A),  úspešný riešiteľ
 • 10. – 13. miesto J. Dudek (9. T),     úspešný riešiteľ

pripravovala p. Bieliková

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo

Kategória F (8. ročník)

 • 4. miesto J. Dóczy (8. A),  úspešný riešiteľ, pripravovala p. Bieliková

CHÉMIA

Chemická olympiáda – okresné kolo, 9. ročník

 • 9. – 10. miesto S. Mihálik (9. C), úspešný riešiteľ, pripravovala p. Nosková

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Celoslovenská literárna súťaž „Komenský a my“ „Sme či nie sme tolerantní?“

 • 3. miesto Natália Germániová 9. T, pripravovala p. Kelemenová

Partnerské mestá

Súťaž vyhlásená primátorom mesta v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry“.

 • 2. miesto P. Koscelanský, R. Wild, N. Germániová 9. T, J. Ács, M. Igaz, M. Bali 6. T

pripravovala p. Kelemenová

TECHNICKÁ VÝCHOVA

Tchv olympiáda – okresné kolo

 • 3. miesto J. Sovány 7. C, pripravoval p. Prokopenský

ANGLICKÝ JAZYK

Song – OK Aj – kat 2 sólo

 • 3. miesto Alexandra Danišová 9. C, pripravovala p. Páleníková

ĎALŠIE SÚŤAŽE

EXPERT – celoslovenská súťaž

8. ročník:

 • 8. miesto A. Eľko 8. T (z 1545 súťažiacich)

NA BICYKLI BEZPEČNE

Okresné kolo detskej dopravnej súťaže.

 • 2. miesto P. Benčo 6. B, M. Venek 6. B, P. Hasarová 6. B, M. Remjárová 5. B

II. kategória:

 • 2. miesto R. Hotový 8. A, N. Mášiková 8. A, J. Špaček 8. A, P. Haváčová 9. A

pripravoval p. Kudry