Úspechy našich žiakov v šk. roku 2009/2010

ANGLICKÝ JAZYK

Story – recitovanie anglickej prózy a poézie, okresné kolo

 • Alex Jačman, 2. T – 2. miesto

MATEMATIKA

Okresné kolo matematickej olympiády v školskom roku 2009/2010

5. ročník:

Z našej školy sa zúčastnili 3 žiaci 5. ročníka :

 • Tomáš Švihorík 5.T – 12 bodov (6 + 6 + 0) – 4. – 12. miesto

Pripravovala Mgr. Helena Rumančíková. Z 84 zúčastnených bolo 28 úspešných riešiteľov.

Úspešný riešiteľ musel dosiahnuť aspoň 9 bodov.

8. ročník:

 • Arek Antoniewicz 8.U ( 11 bodov) – 2. miesto

Pripravovala Mgr. Ingrid Macáková.

Z 28 zúčastnených žiakov boli 2 úspešní riešitelia.

Matematická Pytagoriáda, okresné kolo šk. rok 2009/2010

12. apríl 2010

6. ročník:

 • Matej Novák 6.T – 22 bodov (12 + 10) – 3. miesto
 • Luca Šebová 6.T – 18 bodov (10 + 8) – 15. – 16. miesto
 • Albert Szóllósi 6.T – 18 bodov (11 + 7) – 14. miesto

Žiakov pripravovala Mgr. Helena Rumančíková. Z 50 zúčastnených bolo 26 úspešných.

7. ročník:

 • Jakub Marták 7.U – 22 bodov (13 +9) – 1. miesto
 • Ivan Fiebig 7.U – 20 bodov (11 + 9) – 3. miesto

Žiakov pripravovala Mgr. Ingrid Macáková.

 • Dominika Furmáneková 7.T – 17 bodov (10 + 7) – 4. miesto

Žiačku pripravovala Mgr. Helena Rumančíková. Z 24 zúčastnených bolo 9 úspešných.

8. ročník:

 • Michal Bali 8.T – 20 bodov (11 + 9) – 1. miesto

Pripravovala Mgr. Anna Poláková.

Z 31 zúčastnených žiakov bolo 5 úspešných.

Matematická Pytagoriáda okresné kolo, šk. rok 2099/2010

3. ročník:

17 úspešných riešiteľov z 39 súťažiacich.

 • Rastislav Zeleňák – 25 bodov (14 + 11) – 1. miesto

Žiaka pripravovala Mgr. Lýdia Furmáneková.

 • Lukasz Pycz – 19 bodov (10 + 9) – 11. miesto

Žiaka pripravovala Mgr. Eva Tončeková.

4. ročník

23 úspešných riešiteľov z 41 súťažiacich.

 • Martin Augustínek – 25 bodov (14 + 11) – 1. miesto
 • Peter Brezina – 24 bodov (13 + 11) – 2. – 3. miesto

Žiakov pripravovala Mgr. Mária Bernáthová.

5. ročník

30 úspešných riešiteľov z 48 súťažiacich.

 • Tomáš Švihorík 5.T – 25 bodov (13 + 12) – 2. miesto
 • Oliver Szóllósi 5.T – 24 bodov (14 + 10) – 3. – 4. miesto
 • Peter Eller 5.T – 24 bodov (12 + 12) – 6. miesto
 • Timotej Závacký 5. T – 21 bodov (13 + 8) – 9. – 10. miesto

Pripravovala Mgr. Helena Rumančíková.

Mgr. Dagmar Hajašová

NEMECKÝ JAZYK

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 1.XII. 2009 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov, z toho v kategórii A (5. – 7.ročník) 7 žiakov a v kategórii B (8. – 9.ročník) 14 žiakov. ONJ tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť pozostáva z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Ústna časť z práce s obrázkom a voľným rozhovorom na dané témy.

Výsledky školského kola ONJ:

A kategória

 • 1.miesto : Adriana Pálffyová (7.T)
 • 2.miesto: Michal Solčanský (7.T)
 • 3.miesto: Martina Fiebigová (6.T)

B kategória

 • 1.miesto: Dominika Čechová (9.T)
 • 2.miesto: Michal Bali (8.T)
 • 3.miesto: Milan Kudláčik (9.A)

Víťazi jednotlivých kategórii sa zúčastnia obvodného kola ONJ.

INFORMATIKA

Palma Junior

Súťaž v programovaní v programovacom jazyku IMAGINE

Celoslovenské finálové kolo, 29. 6. 2010 Košice
kategória EXPERT (8. – 9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník SŠ)

 • 4.-5. miesto – Michal Bali, 8. T

Viac o súťaži.

Imagine Logo Cup – 13. ročník

Súťaž v programovaní v programovacom jazyku IMAGINE

Celoslovenské finálové kolo, 18. 6. 2010, Bratislava

 • 10. miesto – Michal Bali, 8. T

Viac o súťaži.

iBobor

3. ročník, 11. – 12. 11. 2009 (www.ibobor.sk)

Celoslovenská súťaž Informatický bobor – súťaží sa online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 119 žiakov.

V kategórii Benjamíni (6.-7. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 5025 žiakov. Súťaže sa mohli zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov, čo využili niektorí naši piataci a dokonca aj štvrtáci.

Medzi víťazov súťaže sa zaradili 2 naši žiaci:

 • 1. miesto (80 b) – Jakub Marták 7. U
 • 4. miesto (74,67 b) – Peter Eller 5. T

V kategórii Kadeti (8.-9. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 4171 žiakov. Maximálny počet bodov 80 dosiahli 2 naši žiaci a zaradili sa medzi víťazov súťaže:

 • 1. miesto (80 b) – Michal Bali 8.T
 • 1. miesto (80 b) – Jakub Brestovský 9.T

Aj ostatní naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia, mnohí získali vysoký počet bodov.

TELESNÁ VÝCHOVA

Vybíjaná – turnaj

Dňa 28.apríla 2010 sa na ZŠ Fatranská v Nitre uskutočnil turnaj vo vybíjanej chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníka. Malí športovci bojovali o PUTOVNÝ POHÁR riaditeľa školy. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste, získala 5 bodov a skóre 24 bodov.

Súpiska:

 1. Čerňanská Katarína
 2. Vargová Zuzana
 3. Marinová Sofia
 4. Marinová Simona
 5. Remenáriková Melisa
 6. Némethová Natália
 7. Guláš Erik
 8. Sitár Peter
 9. Ngue Nam
 10. Hlaváček Dominik
 11. Vágo Stanislav
 12. Beňačka Peter

Elena Gregušová

Súťaž v pretláčaní rúk P a Ľ

Domino CVČ, 23. 10. 2009

 • Matúš Strnisko 9. C (do 80 kg) – 1. miesto PR,  1. miesto ĽR
 • Ivan Boháčik 9. B (do 70 kg) – 2. miesto ĽR,  3. miesto PR
 • Michal Lieskovský 9. B (do 70 kg) – 3. miesto ĽR,  4. miesto PR

Zodp. vedúci: uč. TV Dagmar Brathová