Úspechy našich žiakov v šk. roku 2012/2013

Logická olympiáda 2013

celoslovenské finále, 21. – 22. 5. 2013, Prešov

aktualita

kategória A (žiaci 1. – 4. ročníka):

 • Šimon Kochan, 4. U – 19. miesto
 • Kristína Centková. 3. U – 22. miesto

kategória B (žiaci 6. – 9. ročníka):

 • Matej Novák, 9. T – 6. miesto
 • Peter Eller, 8. T – 8. miesto

Biológia

Olympiáda, krajské kolo

kategória C:

 • Martina Fiebigová, 9. T – 11. miesto

kategória E:

 • Slavomíra Pánska, 7. T – 3. miesto

Olympiáda, okresné kolo

kategória C:

 • Martina Fiebigová, 9. T – 2. miesto teo. pr.
 • Martina Fiebigová, 9. t – 3. miesto projekt
 • Vanesa Valášeková, 9. T – 5. miesto projekt

kategória E:

 • Slavomíra Pánska, 7. T – 2. miesto
 • Barbora Gažíková, 7. T – 13. miesto

Chémia

Olympiáda, okresné kolo

kategória Dg:

 • Albert Szöllosi, 9. T – 7. miesto
 • Lucia Šebová, 9. T – 8. miesto

Ruský jazyk

Jazykový kvet 2013 – krajské kolo

 • 2. miesto Ján Herceg 7. D
 • 3. miesto Soňa Berecová 7. A

Story – recitačná súťaž v ruskom jazyku

 • 3. miesto Jan Herceg 7. D

Fyzika

Čo vieš o hviezdach

Obvodné kolo:

 • 3. miesto Peter Brezina (7. T)

Krajské kolo:

 • 1. miesto Peter Brezina (7. T)

Fyzikálna olympiáda

Obvodné kolo, kategória E:

 • 3. miesto Matej Novák (9. T)

Nemecký jazyk

Olympiáda v nemeckom  jazyku

obvodné kolo:

 • kategória A

1. miesto Carolina Juliana Reid (6.U)

 •  kategória B

3. miesto Sylwia Pycz (9.T)

krajské kolo:

 • 6. miesto Carolina Juliana Reid (6.U)

Teenage Fashion (CVČ Domino)

Bežný outfit:

 • 1.miesto – Veronika Verešová (7.A)
 • 2.miesto – Bibiana Blahová (6.A)

Crazy model:

 • 3.miesto – Veronika Verešová (7.A)

aktualita

ŠACH

Šachový turnaj v Bratislave

Na medzinárodnom detskom šachovom turnaji 14.4.2013 v Bratislave vybojoval Miroslav Krupa 1.U zlatú medailu v kategórii do 8 rokov keď zíslal 5 bodov z 9-tich.

Ďalší žiaci našej školy bodovali nasledovne: Šimon Vereš 3.U, 5 bodov, Martin Lakatoš 3.U, 3,5 boda, Oliver Fafalák 3.U, 3,5 boda, Samuel Nunhart 3.C, 3 body, Samuel Koprda 2.D, 3 body, Sebastián Trajanov 1.T, 1 bod.

Celkove sa zúčastnilo 72 detí, z ktorých bolo 6 z Rakúska. Víťaz Ortner Harvey z Rakúska získal 8 bodov.

m_mirko

Šachový turnaj vo Viedni

Mirko Krupa, 1. U, bol 36. zo 130 žiakov na detskom šachovom turnaji 21. 2. 2013 vo Viedni. Blahoželáme!

TECHNIKA

Technická olympiáda

Dňa 9. 11. 2012 sme sa zúčastnili Obvodného kola Technickej olympiády na SOŠ polytechnickej v Nitre. Naši žiaci Martin KudlačíkRóbert Bartakovič z lX.C sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 15.2.2013 na UKF Nitra. Gratulujeme a držíme palce. Bieliková

SLOVENSKÝ JAZYK

Hviezdoslavov Kubín 2013 – celoslovenské kolo

19. 6. 2013 sa Kristínka Centková z 3. U zúčastnila celoslovenskej prehliadky vystúpení detských recitátorov v súťaži Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne. V celoslovenskom kole tejto súťaže už porotcovia neurčujú umiestnenie  recitátorov, len všetci zúčastnení strávia príjemný deň. Tak to bolo aj 19. 6. 2013.

Hviezdoslavov Kubín 2013 – krajské kolo

30. 4 .2013 sa Kristína Centková a Viktória Anna Lesayová zúčastnili v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch krajského kola súťaže v detskom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013. Obe nás reprezentovali  výborne:

Kristína Centková –  III. U – I. kategória – poézia – I. miesto +  postup do celoslovenského kola

Viktória Anna Lesayová  – VII. U –  II. kategória – próza – III. miesto

Obom žiačkam  gratulujeme a Kristíne držíme palce v celoslovenskom kole.

Hviezdoslavov Kubín 2013 – okresné kolo

10.4.2013 sa Kristína Centková, Michaela Mareková, Richard Bönde, Michaela Benkovičová a Viktória Anna Lesayová zúčastnili v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre okresného kola súťaže v detskom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013. Všetci nás reprezentovali  výborne. Kristína, Richard a Viktória boli aj ocenení porotou:

Kristína Centková –  III.U – I. kategória – poézia – I.miesto +  postup do krajského kola

Richard Bönde  – V.U –  II. kategória – próza –  čestné uznanie od poroty

Viktória Anna Lesayová  – VII.U –  II. kategória – próza – I.miesto + postup do krajského  kola

Všetkým žiakom  gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

Hviezdoslavov Kubín 2013 – spádové kolo

1. 3. 2012 sa piati  žiaci našej školy zúčastnili v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre spádového kola súťaže v detskom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013. Reprezentovali nás výborne. Všetci získali medailové miesta a štyria z nich nás budú reprezentovať aj v okresnom kole tejto  recitačnej súťaže:

Kristína Centková –  III.U – I. kategória – poézia – I.miesto +  postup do okresného kola

Michaela Mareková – III.B – I. kategória – próza – I.miesto + postup do okresného kola

Michaela Benkovičová – V.T – II. kategória – poézia – I.miesto +  postup do okresného kola

Richard Bönde  – V.U –  II. kategória – próza – II.miesto + postup do okresného kola

Michaela Krajčová  – IX.B – III.kategória – próza – III.miesto

Všetkým žiakom  gratulujeme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole.

Šaliansky Maťko

Viktória Anna Lesayová (7. T):

 • regionálne kolo, 3. kategória, 18. 1. 2013 – 1. miesto
 • krajské kolo, 3. kategória, 29. 1. 2013 –  1. miesto

Blahoželáme!

m-saliansky-matko

 

ANGLICKÝ JAZYK

English Drama (CVČ Domino)

3. miesto za krátke dramatické predstavenie „George sees stars“

VII.B.: Jakub Kučera, Adela Pupíková, Simona Marinová, Jakub Klenko a Nguyen Viet Nam

VII.C.: Dominika Zdarileková

STORY – recitačná súťaž v anglickom jazyku

okresné kolo:

 • Jasmína Patrícia Reid  z III.U, 1. kategória – 1. miesto
 • Alex Martin Jačman z V.T, 2. kategória – 1. miesto

Jazykový kvet

18. 3. 2012 sa žiačky Veronika Záhoreczová zo IV. T, Jasmína Patrícia Reid z III. UMia Armitage z II. T zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Jazykový kvet. Dievčatá výborne reprezentovali našu školu a Jasmína a Mia  nás na základe rozhodnutia poroty budú reprezentovať aj v krajskom kole tejto súťaže. Držíme im palce.

Jazykový kvet  – krajské kolo

12. 4. 2013

 • Jasmína Patrícia Reid z III.U – 1. miesto, postup do celonárodnéj súťaže
 • Mia Armitage z II.T – 2. miesto

Jazykový kvet – celoštátne kolo

31. 5. 3013

 • Jasmína Patrícia Reid z III.U – 3. miesto

skúška TEST BRIDGE 2012

Alex Jačman  z 5. T  sa umiestnil na 1. mieste v rámci základných škôl nitrianskeho okresu a na 3. mieste  na Slovensku. Blahoželáme!

INFORMATIKA

Súťaže v programovacom jazyku Imagine

Imagine Logo Cup

Peter Eller z 8. T získal v celoslovenskom kole 2. miesto. Celoslovenské kolo  sa uskutočnilo 21. 6. 2013 na UK v Bratislave.

Palma Junior

Peter Eller z 8. T získal v celoslovenskom finále 1. miesto. Finále sa uskutočnilo 30. 5. 2013 na UPJŠ v Košiciach.

Blahoželáme!

Súťaže v programovacom jazyku Baltík:

Medzinárodná programátorská súťaž Baltie 2013 – 11. ročník

Vianoce 2012

CREATIVE BALTIE 2012

iBobor 2012

celoslovenská informatická súťaž, 14. – 16. 11. 2012

 Celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 275 našich žiakov z ročníkov 3. – 9.

 • Kategória Bobríci (3. – 4. ročník ZŠ), 16. 11. 2012
  • zúčastnilo sa 99 našich žiakov z ročníkov 3. – 4., z toho 22 bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Bobrík súťažilo celkovo 10322 žiakov

  Úspešní riešitelia v kategórii Bobríci:

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
92. – 232. Martin Burian, 3. U 88,00 bodov, 99. percentil
92. – 232. Andrej Hulák, 4. U 88,00 bodov, 99. percentil
240. – 320. Ivan Hugo Zelenák, 4. T 84,00 bodov, 98. percentil
333. – 451. Ivan Bíro, 4. T 80,00 bodov, 97. percentil
333. – 451. Martin Požgaj, 3. U 80,00 bodov, 97. percentil
333. – 451. Barbora Skoková, 4. T 80,00 bodov, 97. percentil
333. – 451. Adam Tkáč, 3. U 80,00 bodov, 97. percentil
452. – 460. Adam Pastierik, 4. T 79,00 bodov, 96. percentil
472. – 609. Ema Bobková, 3. T 76,00 bodov, 95. percentil
472. – 609. Martin Lakatoš, 3. U 76,00 bodov, 95. percentil
657. – 779. Natália Kobidová, 4. U 72,00 bodov, 94. percentil
827. – 1086. Anna Gúliková, 4. C 68,00 bodov, 92. percentil
1141. – 1322. Jakub Brezovský, 4. U 64,00 bodov, 89. percentil
1141. – 1322. Laura Gardianová, 4. U 64,00 bodov, 89. percentil
1141. – 1322. Matej Pavlovič, 4. B 64,00 bodov, 89. percentil
1141. – 1322. Maximilián Želonka, 4. T 64,00 bodov, 89. percentil
1336. – 1387. Karol Hildebrant, 3. C 62,00 bodov, 87. percentil
1336. – 1387. Mária Ivanová, 4. U 62,00 bodov, 87. percentil
1336. – 1387. Samuel Škultéty, 3. T 62,00 bodov, 87. percentil
1404. – 1722. Dominik Haspra, 3. T 60,00 bodov, 86. percentil
1404. – 1722. Andrej Chlebec, 3. U 60,00 bodov, 86. percentil
1404. – 1722. Šimon Matej Vereš, 3. U 60,00 bodov, 86. percentil
 • Kategória Benjamíni (5. – 7. ročník ZŠ), 15. 11. 2013
  •  zúčastnilo sa 107 našich žiakov, z toho 52 bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Benjamín súťažilo celkovo 17440 žiakov

 

Úspešní riešitelia v kategórii Benjamíni:

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 181. Richard Bönde, 5. U 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 181. Peter Brezina, 7. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 181. Lukasz Pycz, 6. U 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 181. Adam Vozár, 7. A 80,00 bodov, 100. percentil
185. – 372. Andrea Tinková, 7. T 76,00 bodov, 99. percentil
382. – 491. Adam Miroslav Predanocy, 7. T 74,67 bodov, 98. percentil
492. – 658. Alexandra Čeryová, 7. T 73,34 bodov, 97. percentil
492. – 658. Zuzana Ďurfinová, 7. T 73,34 bodov, 97. percentil
660. – 680. Ivan Pétery, 6. A 72,00 bodov, 96. percentil
698. – 846. Soňa Berecová, 7. A 70,67 bodov, 96. percentil
698. – 846. Eva Kelešiová, 6. U 70,67 bodov, 96. percentil
854. – 1107. Filip Bednár, 7. A 69,34 bodov, 95. percentil
854. – 1107. Adela Bradlerová, 7. T 69,34 bodov, 95. percentil
854. – 1107. Filip Kittler, 6. U 69,34 bodov, 95. percentil
854. – 1107. Martina Michaelová, 7. D 69,34 bodov, 95. percentil
1117. – 1327. Laura Kobidová, 6. U 68,01 bodov, 94. percentil
1337. – 1444. Matej Martin Svoreň, 6. T 66,68 bodov, 92. percentil
1445. – 1474. Dušan Damborský, 6. U 66,67 bodov, 92. percentil
1445. – 1474. Matúš Igaz, 6. T 66,67 bodov, 92. percentil
1445. – 1474. Tomáš Varga, 6. T 66,67 bodov, 92. percentil
1499. – 1637. Samuel Mihálik, 5. A 65,34 bodov, 91. percentil
1672. – 1993. Kristián Hasara, 7. T 64,01 bodov, 90. percentil
1672. – 1993. Matej Koreň, 6. T 64,01 bodov, 90. percentil
1672. – 1993. Peter Máčik, 6. A 64,01 bodov, 90. percentil
1672. – 1993. Miloslava Némová, 7. T 64,01 bodov, 90. percentil
2010. – 2312. Richard Blažo, 5. A 62,68 bodov, 88. percentil
2010. – 2312. Tatiana Cínová, 7. T 62,68 bodov, 88. percentil
2010. – 2312. Timotej Černák, 6. U 62,68 bodov, 88. percentil
2010. – 2312. Barbora Gažíková, 7. T 62,68 bodov, 88. percentil
2010. – 2312. Slavomíra Pánska, 7. T 62,68 bodov, 88. percentil
2586. – 2710. Ján Herceg, 7. D 60,01 bodov, 85. percentil
2586. – 2710. Viktória Anna Lesayová, 7. T 60,01 bodov, 85. percentil
2750. – 3070. Alžbeta Fábryová, 6. C 58,68 bodov, 84. percentil
2750. – 3070. Roland Fischer, 6. C 58,68 bodov, 84. percentil
2750. – 3070. Sandy Urbanová, 7. T 58,68 bodov, 84. percentil
3099. – 3572. Lucia Ema Medvecká, 6. U 57,35 bodov, 82. percentil
3099. – 3572. Maroš Ralík, 6. U 57,35 bodov, 82. percentil
3099. – 3572. Peter Skok, 6. T 57,35 bodov, 82. percentil
3099. – 3572. Michal Žember, 6. C 57,35 bodov, 82. percentil
3579. – 3582. Alexandra Michalíková, 5. T 56,67 bodov, 79. percentil
3583. – 3589. Tereza Hájičková, 7. A 56,35 bodov, 79. percentil
3595. – 3830. Tomáš Radovan Cunev, 7. B 56,02 bodov, 79. percentil
3888. – 3996. Patrik Horský, 6. T 54,69 bodov, 78. percentil
3997. – 4098. Romana Candráková, 7. B 54,68 bodov, 77. percentil
4106. – 4118. CarolinaJuliana Reidová, 6. U 54,01 bodov, 76. percentil
4154. – 4427. Marián Sloboda, 6. A 53,35 bodov, 76. percentil
4154. – 4427. Veronika Verešová, 7. A 53,35 bodov, 76. percentil
4458. – 4970. Jakub Kučera, 7. B 52,02 bodov, 74. percentil
5007. – 5376. Rebeka Haščíková, 7. D 50,69 bodov, 71. percentil
5007. – 5376. Matúš Kopček, 6. U 50,69 bodov, 71. percentil
5007. – 5376. Viktória Stachová, 6. U 50,69 bodov, 71. percentil
5408. – 5409. Michaela Mičková, 6. A 50,34 bodov, 69. percentil

 

 • Kategória Kadeti (8. – 9. ročník), 14. 11. 2013
  •  zúčastnilo sa 69 našich žiakov, z toho 38 bolo úspešných riešiteľov
  •   v kategórii Kadeti súťažilo celkovo 11414 žiakov

 Úspešní riešitelia v kategórii Kadeti:

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 491. Zuzana Balkóová, 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Andrej Fačkovec, 8. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Dominik Gaži, 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Jakub Igaz, 8. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Matej Novák, 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Albert Szöllösi, 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Oliver Szöllösi, 8. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 491. Lucia Šebová, 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
499. – 644. Martin Kudlačík, 9. C 76,00 bodov, 96. percentil
667. – 936. Peter Eller, 8. T 74,67 bodov, 94. percentil
937. – 1271. Michaela Bajanová, 9. B 73,34 bodov, 92. percentil
937. – 1271. Peter Podsedlý, 9. C 73,34 bodov, 92. percentil
1747. – 2010. Róbert Bartakovič, 9. C 68,01 bodov, 85. percentil
1747. – 2010. Martina Fiebigová, 9. T 68,01 bodov, 85. percentil
1747. – 2010. Branislav Prochászka, 9. T 68,01 bodov, 85. percentil
2029. – 2172. Samuel Jankovič, 8. T 66,68 bodov, 82. percentil
2239. – 2351. Sylwia Pycz, 9. T 65,34 bodov, 80. percentil
2239. – 2351. Tomáš Sirotek, 9. B 65,34 bodov, 80. percentil
2399. – 2654. Robert Štefák, 9. C 64,01 bodov, 79. percentil
2702. – 2960. Sabína Benediková, 9. B 62,68 bodov, 76. percentil
3304. – 3441. Daniel Gerhát, 9. C 60,01 bodov, 71. percentil
3511. – 3726. Michal Halenár, 8. A 58,68 bodov, 69. percentil
4496. – 4598. Kristína Krajčová, 9. A 54,68 bodov, 61. percentil
4496. – 4598. Martin Michale, 9. B 54,68 bodov, 61. percentil
4655. – 4663. Linda Černáková, 8. T 53,36 bodov, 59. percentil
4655. – 4663. Gabriela Korpášová, 8. A 53,36 bodov, 59. percentil
4664. – 4860. Radka Bojňanská, 8. A 53,35 bodov, 59. percentil
4664. – 4860. Matej Cintula, 8. A 53,35 bodov, 59. percentil
4664. – 4860. Nam Le, 8. T 53,35 bodov, 59. percentil
4664. – 4860. Rebeka Ralíková, 8. T 53,35 bodov, 59. percentil
4884. – 4940. Radka Kyselovičová, 8. B 52,35 bodov, 57. percentil
4884. – 4940. Peter Vaľko, 8. A 52,35 bodov, 57. percentil
4949. – 5212. Adam Košťál, 8. A 52,02 bodov, 57. percentil
4949. – 5212. Michal Ölvecký, 8. T 52,02 bodov, 57. percentil
5220. – 5224. Vanesa Valášeková, 9. T 51,69 bodov, 54. percentil
5275. – 5495. Tomáš Krupa, 8. T 50,69 bodov, 54. percentil
5275. – 5495. Adam Slovák, 8. A 50,69 bodov, 54. percentil
5275. – 5495. Lívia Stoklasová, 8. A 50,69 bodov, 54. percentil