Vedenie školy

Riaditeľ: PaedDr. Róbert Harmata

Zástupcovia:

  • Mgr. Janka Kováčová – zástupca riaditeľa školy pre 1. – 4. ročník a ŠKD
  • Mgr. Eva Berešová – zástupca riaditeľa školy pre 5. – 9. ročník
  • Mgr. Mária Bernáthová – zástupca riaditeľa školy pre VIN a ŠKD