Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Aneta Galová

Zástupcovia:

  • Mgr. Ľudmila Zemanová – zástupca riaditeľa školy pre 1.-4. ročník a ŠKD
  • Mgr. Jarmila Kováčová – zástupca riaditeľa školy pre 5.-9. ročník
  • Mgr. Mária Bernáthová – zástupca riaditeľa školy pre VIN a ŠKD