Úspechy našich žiakov v šk. roku 2010/2011

ANGLICKÝ JAZYK

STORY – recitovanie anglickej prózy a poézie, okresné kolo

 • Alex Jačman, 3. T – 1. miesto

Matematika

MO – okresné kolo

1. miesto – Dominika Furmáneková, 8. T

Pytagoriáda – obvodné kolo

3. ročník

Peter Kováč …… 2. miesto , získal  22 bodov (13 + 11 )

Pripravovala Mgr. Furmáneková

Z 39 zúčastnených žiakov bolo 18 úspešných, čo je 46,1%.

4. ročník

Rastislav Zeleňák …… 2. – 5. miesto, získal 21 bodov ( 12 + 9 )

Pripravovala Mgr. Tončeková

Z 43 zúčastnených žiakov bolo 12 úspešných, čo je 27,9%.

5. ročník

Martin Augustínek ….. 2. – 3. miesto , získal 18 bodov ( 11 + 7 )

Pripravovala Mgr. Rumančíková

Z 38 zúčastnených bolo 11 úspešných, čo je 28,9%.

6. ročník

Oliver Szollosi ….. 3. miesto, získal 23 bodov ( 13 + 10 )

Pripravovala Mgr. Rumančíková

Z 57 zúčastnených bolo 25 úspešných, čo je 43,8%.

7. ročník

Matej Novák ….. 1. miesto, získal 19 bodov ( 10 + 9 )

Z 55 zúčastnených bolo 6 úspešných, čo je 10,9%.

8. ročník

Z 21 zúčastnených boli 2 úspešní, čo je 9,5%.

Slovenský jazyk a literatúra

57. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Obvodné kolo, 18. 2. 2011

 • 1. miesto v II. kategórii – poézia – Viktória Anna Lesayová, 5. U
 • 1. miesto v I. kategórii – poézia – Richard Bönde, 3. U
 • 2. miesto v I. kategórii – próza – Michaela Benkovičová, 3. T

Regionálne kolo, 13. 4. 2011

 • 3. miesto v II. kategórii – poézia – Viktória Anna Lesayová, 5. U – s postupom do krajského kola
 • 3. miesto v I. kategórii – poézia – Richard Bönde, 3. U

ŠALIANSKY MAŤKO

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti.

1. miesto v I. kategórii – Karolína Krumpálová, 3. T

1. miesto v II. kategórii – Viktória Anna Lesayová, 5. U

Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti.

2. miesto v II. kategórii – Viktória Anna Lesayová, 5. U

INFORMATIKA

Baltie 2011

Vianoce s Baltíkom 2010

Tvorivá súťaž v programovaní, celoštátne kolo. Výsledky našich žiakov.

CREATIVE BALTIE 2010

Medzinárodná tvorivá súťaž v programovaní – finále 27. 11. 2010, Brno.

3. miesto v kategórii B (4.-6. ročník ZŠ) – Peter Eller (6. T) s programom TAXI

Bližšie v časti Baltík.

PALMA junior

Súťaž v programovaní v programovacom jazyku Imagine.

Výsledky našich žiakov po 3. internetovom kole:

Kategória Profík:

 • 4. miesto –  Peter Eller 6. T – postup do celoslovenského finále v Košiciach
 • 6. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 7. T)
 • 8. miesto – tím TAZU (Tatiana Cínová 5. U, Zuzana Ďurfinová 5. T)
 • 10.-11. miesto – Adam Miroslav Predanocy, 5. U
 • 13. miesto – Martin Kuna, 6. T

Kategória Expert:

2. miesto Michal Bali,  9. T  – postup do celoslovenského finále v Košiciach

Celoslovenské finále –  uskutočnilo sa 9.  6. 2011 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Kategória Profík:

 • 1. miesto – Peter Eller, 6. T

Kategória Expert:

 • 1. miesto – Michal Bali, 9. T

Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v programovacom jazyku Imagine.

Celoslovenské kolo – uskutočnilo sa 17. 6. 2011 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v Mlynskej doline.

Výsledky našich žiakov:

 • 2. miesto – Michal Bali, 9. T
 • 8. miesto – Zuzana Ďurfinová, 5. T

iBobor – 4. ročník

10. – 11. 11. 2010 (www.ibobor.sk)

Informatický bobor – celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž vznikla v r. 2004 v Litve a rozšírila sa do ďalších európskych krajín.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 127 žiakov, z toho 70 v kategórii Benjamíni a 57 v kategórii Kadeti.

V kategórii Benjamíni (6.-7. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 8959 žiakov. Súťaže sa mohli zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov, čo využili niektorí naši piataci.

Medzi víťazov súťaže sa zaradil 1 náš žiak:

 • 3. miesto (75 b) – Timotej Závacký 6. T

V kategórii Kadeti (8.-9. ročník) súťažilo v rámci Slovenska 5812 žiakov. Medzi víťazov súťaže sa zaradilo 12 našich žiakov:

 • 1. miesto (80 b) – Jakub Ács 9.T
 • 1. miesto (80 b) – Michal Bali 9.T
 • 1. miesto (80 b) – Oliver Balkó 9.A
 • 1. miesto (80 b) – Dominika Furmáneková 8.T
 • 1. miesto (80 b) – Jakub Gubáň 9.U
 • 1. miesto (80 b) – Mário Igaz 9.U
 • 1. miesto (80 b) – Filip Janík 9.T
 • 1. miesto (80 b) – Adam Mandák 9.A
 • 1. miesto (80 b) – Jakub Marták 8.U
 • 1. miesto (80 b) – Martin Prochászka 9.T
 • 1. miesto (80 b) – Filip Stollár 9.U
 • 3. miesto (76 b) – Ivan Fiebig 8.T

Aj ostatní naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia, mnohí získali vysoký počet bodov.

Fyzika

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

Dňa 16.3.2011 sa v ZŠ NÁBREŽIE MLÁDEŽE uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E a F. Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Ács 9.T, Michal Bali 9.T, Jakub Marták 8.U a Katarína Behinská 8.B. FO sa zúčastnilo 8 ZŠ a 4 GYMNÁZIÁ. Celkový počet zapísaných žiakov 35. Všetci naši žiaci boli úspešní riešitelia.

V kategórii E získal celkové 1. miesto Michal Bali 9.T a Jakub Ács 5. miesto.

V kategórii F získal 4.miesto Jakub Marták 8.U a 5.miesto Katarína Behinská.

Výhercovi a úspešným žiakom blahoželáme.

Žiak Michal BALI dosiahol 38 z 40 možných bodov a postupuje na krajské kolo fyzikálnej olympiády. Držíme palce.

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo

Dňa 13.4. sa v Gymnáziu Párovská 1 v Nitre uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E. Našu školu reprezentovali Michal Bali a Jakub Ács, žiaci 9.T triedy. Olympiády sa zúčastnili najlepší riešitelia z okresných kôl fyzikálnej olympiády. Na krajské kolo bolo pozvaných 53 žiakov z 29  základných škôl a 4 gymnázií. V silnej konkurencii získal žiak Michal Bali celkové 1. miesto a  stal sa najúspešnejším žiakom tejto kategórie v celom kraji. Zo 40 možných bodov získal Michal maximálny počet 40 bodov. Michal získal prvenstvo aj v okresnom kole. Jakub Ács bol úspešný riešiteľ fyzikálnej olympiády s 27 bodmi. Víťazovi a úspešnému riešiteľovi gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

Telesná výchova a šport

Olympijský deň 22. 6. 2011

Miesto: Stavbár – atletický štadión Nitra

 • 1. m. – Dávid Hahn, 3 r. – kriket
 • 2. m. – Pavol Kubis, 1. C – kriket
 • 2. m. – Miroslava Vrublovská, 8. A – kriket
 • 2. m. – Klára maťavková, 6. B – 400 m
 • 3. m. – Klára Maťavková, 6. B – 60 m

Klára Maťavková zo 6. B získala v celkovom hodnotení striebornú medailu.

Zúčastnili sa aj Alexandra Dolníková, 3. r. a Rebeka Teplanová, 1. C

Zodpovedný uč. D. Brathová

Kľúče od pevnosti Zobor

[sc name=“fotogal-start“][sc name=“fotogal-middle“]

Dňa 28. 5. 2011 sme sa zúčastnili súťaže „Kľúče od pevnosti Zobor„, kde súťažili družstvá – 3 ch + 3 d z ôsmych škôl. Zo zdravotných dôvodov sme sa zúčastnili len v zostave 3 chlapcov, ktorí sa nevzdali a umiestnili sa na 4. mieste – Patrik Kozlík 6. B, Adam Lacena 6. C a Paťo Koppan 6. C – podali vynikajúci výkon – ďakujem za odvahu a snahu!
[sc name=“fotogal-end“]

Brathová
uč. TV

1.10. 2010 sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v Cezpoľnom behu v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

Družstvo dievčat – Vrublovská, Vrabcová, Nagyová – obsadili 1. miesto postúpili do Krajského kola, kde vo veľkej konkurencii skončili na 6.mieste.

Družstvo chlapcov – Igaz, Ács, Gubáň – v okresnom kole skončilo so zemiakovou medailou na 4. mieste.

Súťaže sa zúčastnilo 28 družstiev chlapcov a dievčat.

Február patril plávaniu. Školu reprezentovala žiačka 5.T triedy Sofia Šuchterová, ktorá si v okrese vyplávala 6. miesto.

Aprílový Orientačný beh sa tento rok konal na Agrokomplexe. Za našu školu bežali  8 žiaci – Vozár, Borot, Bednár, Hotový,  Šabíková, Zelková, Vrabcová a Benediková. V obrovskej konkurencii, 76 žiačok a 118 žiakov, bola najlepšia Katka Šabíková na 26. mieste a z chlapcov Martin Vozár na 47. mieste.

Na dopravnej súťaži „Na bicykli bezpečne“ sme bojovali dvomi družstvami. Mladšie družstvo bolo v zložení Čerňanská, Hájičková, Mikula, Brázdil a z 12 družstiev zísakali 5. miesto.

Starší žiaci – Kuklová, Maťavková, Gergely a Kozlík – skončili tiež na 5. mieste.

Súťaž bola náročná. Žiaci museli zvládnuť nielen ťažkú jazdu zručnosti na bicykli, ale aj pravidlá cestnej premávky a údaje o technickom stave bicykla.

Škola podporila žiakov, ktorí sa poslednú májovú sobotu zúčastnili akcie „Tesco beh pre život“. Akcia je zameraná na podporu výskumu onkologických ochorení. Na túto akciu škola prispela 46 Eurami, lebo práve toľko žiakov z našej školy bežalo trasu dlhú 4 300 m. Neodradilo ich ani upršané počasie. Z behu sa vrátili mokrí ako myši, ale s úsmevom na perách a šťastní, že mohli takto podporiť správnu vec.

1. jún patrí deťom. 18 žiačok z našej školy si išlo zamakať na „Maratón aerobik“. Súťažilo 70 detí. Dievčatá vydržali cvičiť aerobik v šiestich 30 minutových kolách, kde po každom kole mali iba 5 minutovú prestávku na vydýchanie a ovlaženie. Najlepšiu kondičku mali naše žiačky-  Katka Šabíková, ktorá v staršej kategórii obsadila bezkonkurenčne top 1. miesto a Magdaléna Remjarová si uchmatla 2. miesto. Nezaostávali ani mladšie dievčatá. 1. miesta sme opať obsadili my, teda Miška Marčeková prvá a Terezka Hájičková druhá. Výsledky hovoria za všetko, že naše baby majú výbornú kondičku. J

Andrea Vágaiová

MO v atletike žiakov,  9. 5. 2011

4. m. – Martin Vozár, 7. D (hod kriketkou – 58 m)

5. m. – Borot 7. D, Vinh 7. C, Tetuľa 7. C, Vozár 7. D (štafeta 4 x 60 m – 34,16 s)

6. m. – Marek Štefanko, 8. A (60 m – 8,26 s)

8. m. – Borot Samuel, 7. D (300 m – 46,89 s)

10. m.  – Vinh Dong Thanh – 7. C (diaľka – 427 cm)

10. m. – Adam Bednár, 7. D (kriket – 51 m)

Ďalšie súťaže

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Okresné kolo, 30. 3. 2011

 • I. kategória(4. – 6. ročník ZŠ, 1. ročník 8-ročného gymnázia)
  • 1. miesto – Oliver Szöllösi, 6. T – postup do krajského kola
  • 2. miesto – Peter Brezina, 5. U – postup do krajského kola
 • II. kategória(7. – 9. ročník ZŠ, 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)
  • 1. miesto – Zuzana Balkoová, 7. T – postup do krajského kola

EXPERT – 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 súťažilo 9036 žiakov zo 425 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

9. ročník
Martin Ponteš, 9. UBITY-BAJTY - 4Tajomstvá prírody - 11199,39 b
Filip Janík, 9. TBITY-BAJTY - 8Anglický jazyk - 149195,65 b
8. ročník
Michal Solčanský, 8. TDejiny - 42Anglický jazyk - 1833190 b
Barbora Báreková, 8. TSvet umenia - 4Dejepis - 9352186,82 b
7. ročník
Matej Novák, 7. TBITY-BAJTY - 3Anglický jazyk - 7464179,23 b
Jonáš Jánsky, 7. TDejepis - 21Anglický jazyk - 6370178,48 b
6. ročník
Peter Eller, 6. TBITY-BAJTY - 9Tajomstvá prírody - 119196,29 b
Oliver Szöllösi, 6. TBITY-BAJTY - 18Tajomstvá prírody - 511194,93 b
BITY -BYTYAnglický jazykDejepisTajomstvá prírodySvet umenia
M. Ponteš, 9. U - 4
M. Novák, 7. T - 3
F. Janík, 9. T - 8
P. Eller, 6. T - 9
D. Gaži, 7. T - 14
O. Szöllösi, 6. T - 18
A. Antoniewicz, 9. U - 30
A. Szöllösi, 7. T - 34
M. Prochászka, 9. T - 39
R. Križan, 9. U - 50
K. Kverková, 9. T - 54
F. Šišovský, 9. U - 61
F. Janík, 9. T - 14
M. Solčanský, 8. T - 18
J. Ács, 9. T - 26
J. Jánsky, 7. T - 63
M. Prochászka, 9. T - 70
M. Novák, 7. T - 74
J. Jánsky, 7. T - 21
M. Solčanský, 8. T - 42
B. Báreková, 8. T - 93
M. Ponteš, 9. U - 1
O. Szöllösi, 6. T - 5
P. Eller, 6. T - 11
I. Fiebig, 8. T - 11
B. Báreková, 8. T - 4
A. Pálffyová, 8. T - 50