Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/2021

Informatika

Geografia

Nemecký jazyk