Exkurzie v OLO centre

V mesiaci marec  sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. Žiaci sa zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Súčasťou návštevy  bola aj prehliadka  spaľovne spojená s odborným výkladom.

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed

St.Patrick´s Day

Dňa 18. 3.  sme si na našej škole v tretích ročníkoch pripomenuli írsky národný sviatok svätého Patrika – St. Patrick´ s Day. Pani učiteľky, ktoré vyučujú anglický jazyk v 3. ročníkoch si pre deti pripravili veľa zaujímavých činností: výroba čeleniek, klobúkov, dúhy, girlánd a pohľadníc.

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed

Súťaž o vesmíre

Dňa 11.3. 2019 sa žiaci  Jakub Hačko (V.U),  Ondrej Kukučka (V.U), Andrej Sitár (V. U) a Alexandra Tomšíková (VIII. T) zúčastnili okresného kola súťaže o vesmíre pod názvom „ Čo vieme o hviezdach“ v Krajskom  osvetovom stredisku v Nitre.

V okresnom kolo sa  Jakub Hačko  umiestnil na 2. mieste s postupom na krajské kolo. Blahoželáme a zároveň všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, že výborne reprezentovali našu školu.

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed

Literárny kalamár

Nitrianske Centrum voľného času DOMINO organizuje pre deti a mládež mnoho poučných i milých a zábavných podujatí. Nedávno sa žiaci z našej školy na jednej takejto akcii zúčastnili. Išlo o súťaž zameranú na slovenský jazyk a literatúru, ktorá nesie poetický názov Literárny kalamár.

Štvorčlenné družstvá v tejto súťaži prezentujú nielen svoje vedomosti z oblasti jazyka a literatúry, ale aj svoj všeobecný prehľad, znalosti kultúry a folklóru, tvorivosť, originalitu, prezentačné schopnosti i herecký talent. Naši ôsmaci, Kristína Majbová, Kristián Bori, Jakub Janík  a Jakub Mladý z 8.U a 8.T, si merali sily s rovesníkmi z ostatných nitrianskych škôl v piatich súťažných kolách, no ani v jednom nenašli premožiteľa. Nakoniec získali 56 bodov, a tak pred druhým umiestneným družstvom zvíťazili o celých 7 bodov. Samozrejme, z víťazstva sa tešili nielen naši ôsmaci, ale aj my všetci, ktorí im srdečne gratulujeme. O putovný pohár určite zabojujeme aj na budúci rok.

 

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed

Exkurzia do Oponíc

Dňa 14. 3. 2019 sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie v Aponyiovskej barokovej knižnici v Oponiciach.  V týchto dňoch knižnica slávi Gutenbergove dni, kedy je pohľad podujatia zameraný na medicínu. Okrem divadelnej historickej scénky ich čakal zaujímavý výklad o histórii a vzniku knižnice, v ktorej sa nachádza 20 000 výtlačkov kníh. Vzácnym skvostom je 501 rokov stará Biblia (Biblia Germanica), ktorá má 3500 strán a Biblia, ktorá sa vmestí do dlane. Celý výklad sa niesol v duchu 15. storočia a bol to krásny duchovný a kultúrny zážitok.

 

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed

Educate Slovakia

V týždni od 4. 2. do 8. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnil projekt Educate Slovakia. Lektori z Indonézie a Brazílie viedli prednášky a interaktívne workshopy.  Akcia, počas ktorej lektori aj žiaci aktívne používali anglický jazyk, bola zameraná na rozvoj sebareflexie, zodpovednosti a tolerancie k rozmanitosti.

Projektu sa zúčastnilo cca 230 žiakov 6. až 8. ročníka.

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19 | Comments closed