Category Archives: Aktuality 2020/21

Európsky týždeň mobility

V týždni od 16. septembra do 22. septembra každoročne prebieha Európsky týždeň mobility. Do kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ  MOBILITY. Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých! Pýtaš sa, čo to vlastne znamená? Počas Európskeho týždňa mobility mestá a obce motivujú ľudí, aby  si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú cestovanie MHD, vlakmi, autobusmi, pešia chôdza či […]

Also posted in Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

Naša škola ponúka záujmové útvary

Vážení rodičia, v prípade záujmu o záujmový útvar, ktorý ponúka naša škola, kontaktujte príslušnú vedúcu záujmového útvaru resp. triednu učiteľku. vedenie školy Údaje o záujmvých útvaroch 1. – 4. ročník Údaje o záujmových útvaroch 5. – 9. ročník

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Moravsko-slovenský chodecký pohár

V sobotu 12.9.2020 sa uskutočnil v Zámockej záhrade v Hlohovci pod záštitou predsedu VÚC TTSK Mgr. Jána Viskupiča 23.ročník Medzinárodného chodeckého mítingu, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak V.D triedy Nikolas Pribilinec. Svojím športovým výkonom si „vychodil“ krásne tretie miesto. Gratulujeme!

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Nitrianska školská stolnotenisová liga

K Pezinskej školskej stolnotenisovej lige nám pribudla aj školská liga v Nitre. V školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zúčastnili dvoch turnajov zo štyroch, na ktorých nás mimoriadne úspešne reprezentovali. Simon Ištokovič z 8. A triedy na turnajoch predviedol svoje športové umenie a obsadil v konkurencii registrovaných hráčov na obidvoch turnajoch prvé miesto. Zásluhu na […]

Also posted in Fotogaléria 2020/21 | Comments closed

ZŠ Benkova zaviedla elektronické platby príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020

Platba príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020: Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je suma stanovená VZN Mesta Nitra, t. j. 15,- €. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca každý mesiac, vždy do 20. dňa v mesiaci. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD […]

Posted in Aktuality 2020/21 | Comments closed

Bezpečnosť v areáli školy

V období letných prázdnin sme vykonali audit stromov v areáli ZŠ Benkova. Zaznamenali sme 3 stromy, (Javor mliečny, Javor horský, Topoľ čierny), ktoré by mohli byť rizikom pri zhoršených poveternostných podmienkach. Tieto stromy boli po konzultácii s Odborom životného prostredia mesta Nitry a so Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky a po vydaní Rozhodnutia o výrube odstránené. Ďalej sme zredukovali koruny stromov, […]

Also posted in Fotogaléria 2020/21 | Comments closed