Úspechy našich žiakov v šk. roku 2013/2014

NEMECKÝ JAZYK

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých súťaží v nemeckom jazyku. Nemecký jazyk sa na našej škole učí ako druhý cudzí jazyk, a preto je  o to potešujúcejší  záujem žiakov o tento jazyk  a úspechy, ktoré  žiaci v tomto predmete dosiahli.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Školské kolo:

A kategória (6. a 7. ročník):

 • 1. miesto Carolina Juliana Reid( 7. T)
 • 2. miesto Viktória Vermešová (7. A)
 • 3. miesto Terézia Horičková(7. A)

B kategória (8. a 9. ročník):

 •  1. miesto Peter Brezina (8. T)
 •  2. miesto Ľuboš Mrváň(9. C)
 •  3. miesto Martin Kuna (9. T)

Do obvodného kola postúpili Carolina Juliana Reid (7. T) a Peter Brezina (8. T), kde získali výborné umiestnenie:

 •   Carolina Juliane Reid  – 1. miesto a postup do krajského kola
 •    Peter Brezina3. miesto

krajskom kole sa Carolina Juliane Reid umiestnila na 5. mieste

STORY –súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku

                1. miesto   Caroline Juliane Reid

SONG

Dňa 21.5. sa uskutočnila súťaž v speve v cudzom jazyku – Song, v CVČ Domino. Žiaci našej školy sa umiestnili vo svojich kategóriách na veľmi pekných miestach:

Viki Stachová – VII. U – 1.miesto

Matúš Lievaj, Jakub Štang a Matej Marták – V. A, na elektrickej gitare sprevádzala Karin Kodadová z VIII. A – 3.miesto

song2 song1

JAZYKOVÝ KVET

Žiaci našej školy nás v tomto školskom roku reprezentovali aj v recitačnej súťaži Jazykový kvet. Ján Herceg, Adam Javor, Marek Buch, Jakub Kučera a Soňa Berecová sa zúčastnili semifinále krajského kola v recitovaní v ruskom jazyku,Veronika Zahoreczová, Kristína Centková, Jakub Štang a Jasmína Patrícia Reid v anglickom jazyku a Carolina Julianna Reid nás reprezentovala v nemeckom aj anglickom jazyku. Všetci žiaci predviedli vynikajúcu úroveň v recitovaní aj zvládnutí cudzieho jazyka. Kristína Centková, Jakub Štang, Jasmína Patrícia Reid a Carolina Julianna Reid postúpili aj do ďalších kôl a získali výborné umiestnenia:

krajské kolo:

Jasmína Patrícia Reid – I. miesto

Carolina Julianna Reid – I. miesto

Kristína Centková – II. miesto

Jakub Štang – V. miesto

celoslovenské kolo:

Jasmína Patrícia Reid – II. miesto

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

SLÁVIK SLOVENSKA

7. mája 2014 sa v CVČ Domino konalo okresné kolo v speve ľudových piesní – SLÁVIK SLOVENSKA.

Viktória Stachová žiačka 7. T získala 3. miesto.

ANGLICKÝ JAZYK

English Drama

Dňa 30. 4. 2014 sa CVČ Domino v Nitre konalo okresné kolo divadelnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom „English Drama“. Žiaci 3. ročníka sa predstavili s divadelnou hrou „A Crazy story“. V silnej konkurencii 11 súborov z celého nitrianskeho regiónu boli najmladšími súťažiacimi, no nezľakli sa. Naopak, svojimi skvelými hereckými výkonmi a výborným jazykovým prejavom si získali sympatie divákov a priazeň poroty. Z príjemného dopoludnia si odniesli mimoriadne udelenú „Cenu poroty“ a nezabudnuteľné zážitky.
A toto sú naši ocenení herci:

STORY

Žiaci našej školy v marci súťažili v školskom kole súťaže Story. Predviedli sa v  recitovaní anglických, nemeckých aj ruských textov. Súťaže sa zúčastnili žiaci III. – IX. ročníka, ktorí boli rozdelení do troch vekových kategórií. Strávili príjemné popoludnie a vylepšili svoje vedomosti z cudzích jazykov. Najlepší žiaci zo všetkých troch súťažných kategórií postúpili do okresného kola súťaže.

školské kolo:

ANGLICKÝ JAZYK

I. kategória                                                     II. kategória

I. miesto – Kristína Centková                     I. miesto – Carolina Juliana Reid
II. miesto – Jasmína Patrícia Reid            II. miesto – Jakub Štang
III. miesto – Samuel Jozek                        III. miesto – Veronika Zahoreczová

RUSKÝ JAZYK

II. kategória                                                   III. kategória

I. miesto – Marek Buch                             I. miesto – Ján Herceg
II. miesto – Adam Javor                            II. miesto – Soňa Berecová a Jakub Kučera

NEMECKÝ JAZYK

II. kategória

I. miesto – Carolina Juliana Reid

okresné kolo:

ANGLICKÝ JAZYK

I. kategória                                                     II. kategória

I. miesto – Kristína Centková                    II. miesto – Carolina Juliana Reid

RUSKÝ JAZYK

II. kategória                                                     III. kategória

účasť – Marek Buch                                     účasť – Ján Herceg
účasť – Adam Javor                                     účasť – Soňa Berecová a Jakub Kučera

NEMECKÝ JAZYK

II. kategória

FYZIKA

Čo vieš o hviezdach?

Krajské kolo

Dňa 29.4.2014 sa v priestoroch KOS Nitra uskutočnilo krajské kolo astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach.

2. miesto Peter Brezina 8. T

Peter postupuje do národného kola. Gratulujeme a držíme palce.

Obvodné kolo

Dňa 27. 3. 2014 sa v priestoroch KOS Nitra uskutočnilo obvodné kolo astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach.

3. miesto Peter Brezina 8. T

Peter postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 29. 4. Gratulujeme a držíme palce.

Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo

Dňa 14. 3. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo fyzikálnej olympiády FO v ZŠ Nábrežie mládeže. FO sa zúčastnilo 38 žiakov z ôsmych ZŠ a štyroch gymnázií.

 •  2. miesto  Peter Brezina 8.T 

MATEMATIKA

Pytagoriáda – okresné kolo

18. a 19. 3. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola matematickej Pytagoriády.

Reprezentovali nás žiaci 3. až  8. ročníka.

Ľudmila Sýkorová III. T, Dominik Haspra IV. T, Michal Hyben V. U, Richard Bönde VI. T, Adam Stanislav Kozolka VI. T, Ivan Pétery VII. A, Dušan Damborský VII. U, Peter Sitár VIII. D, Jakub Krumpál VIII. T.

Richard Bönde VI. T sa umiestnil na 1. – 2. mieste s počtom bodov 20.

Dušan Damborský VII. U sa umiestnil na 3. mieste s počtom bodov 18.

Úspešným žiakom blahoželáme.

Matematická olympiáda – OK 63. ročník

V kategórii Z5 sa zúčastnilo 57 súťažiacich, z nich bolo 7 úspešných. Z našich 3 žiakov bola úspešná Rebeka Tydorová V. T a obsadila 1. – 2. miesto. Žiačku pripravovala p. uč. Macáková.

V kategórii Z7 sa zúčastnilo 42 súťažiacich, z nich bolo 21 úspešných. Z našich 3 žiakov boli úspešní 2 žiaci:Tomáš Varga VII. T, obsadil 17. -18. miesto a Alan Fiebig VII. T, obsadil 19. – 21. miesto. Žiakov pripravovala p. uč. Macáková.

V kategórii Z8 sa zúčastnilo 29 súťažiacich, z nich bolo 8 úspešných. Z našej školy súťažil 1 žiak a bol úspešný: Peter Brezina VIII. T, obsadil 4. – 7. miesto.

Žiaka pripravovala p. uč. Poláková.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MOJEJ MATKE

5. mája odovzdávali v Šuranoch ceny v literárnej súťaži o najkrajšie vyznanie matke – MOJEJ MATKE.

1. miesto v II. kategórii / poézia získala Andrea Tinková – 8. T

3. miesto v II. kategórii / poézia získal Peter Kuťka – 8. A

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Krajské kolo

Dňa 30. apríla 2014 sa v Topoľčanoch konalo krajské kolo v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Viktória Anna Lesayová  žiačka 8. T získala 3. miesto.

Obvodné kolo

21. 3. 2014  nás víťazi školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentovali v obvodnom kole tejto súťaže. Dosiahli vynikajúce výsledky:

Jakub Janík (III.T) – I. kategória – poézia – I. miesto

Maroš Jurík (III.T) – I. kategória – próza – I. miesto

Kristína Centková (IV.U) – II. kategória –  poézia  – II. miesto s postupom do okresného kola

Simona Horičková (IV.U) – II. kategória – próza –  I. miesto

Veronika Verešová (VIII.A) – III.kategória – próza – účasť

Viktória Anna Lesayová (VIII.T) – III. kategória – poézia – I. miesto

Všetkým žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce do okresného kola.

Školské kolo

Celoslovenská súťaž v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín v tomto roku oslavuje svoje 60. narodeniny. Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú nielen spádových kôl, ale svoje úspechy slávia aj v okresných a krajských kolách. Tento rok sa školského kola Hviezdoslavovho Kubína zúčastnilo 32 žiakov našej školy, z nich 6 postupuje do ďalšieho, obvodového kola, ktoré sa uskutoční 21. 2. 2014 v KOS Nitra.

Školské kolo prebiehalo vo výbornej atmosfére, o ktorú sa postarali nielen recitátori, ale aj priatelia, spolužiaci a rodičia recitátorov, jednoducho milé publikum, ktoré prišlo podporiť svojich favoritov. Dve trojčlenné poroty zložené z pani učiteliek 1. aj 2. stupňa mali veľmi zodpovednú úlohu, pretože vybrať tých najlepších nebolo vôbec ľahké.

Úspešnými recitátormi školského kola 60. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa stali:

I.kategória

PRÓZA

I.   miesto:  Maroš Jurík  3.U

II.  miesto:  Lea Laurenčíková  3.C

III. miesto:  Barbora Hlavačková 3.A

III. miesto:  Veronika Kamenická 3.A

POÉZIA

I.   miesto:  Jakub Janík  3.T

II.  miesto:  Ema Ilavská  2.U

II.  miesto:  Sára Hanusová  2.B

III.miesto:   Simona Galková  3.U

III. miesto:  Lenka Ďurčová  3.D

II. kategória

PRÓZA

I.  miesto:  Simona Horičková  4.U

II. miesto:  Rebeka Tydorová  5.T

III. miesto: Laura Majcherová  5.T

POÉZIA

I.   miesto:  Kristína Centková  4.U

II.  miesto:  Lea Valentová  5.T

III. miesto:  Michaela Mareková  4.C

III. miesto:  Soňa Petrová  5.B

III. kategória

PRÓZA

I.  miesto:  Veronika Verešová  8.A

II. miesto:  Nina Arpášová  8.D

III. miesto:  Michaela Mičková  7.A

POÉZIA

I.   miesto:  Viktória Anna Lesayová  8.T

II.  miesto:  Martina Michaleová  8.D

III. miesto:  Simona Martinová  8.B

ŠALIANSKY MAŤKO

Krajské kolo

18. 2. 2014 sa dvaja naši žiaci – víťazi okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko zúčastnili krajského kola  tejto súťaže. Maroš Jurík z III. T získal 3. miesto  a Kristína Centková zo IV. U získala 2. miesto. Teší nás, že výborne reprezentovali našu školu a obidvom gratulujeme k dosiahnutému úspechu.

9.1.2014 sa víťazi školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko zúčastnili okresného kola tejto súťaže. Maroš Jurík z III.T, Kristína Centková zo IV.U  aj Michaela Mičková zo VII.A  výborne reprezentovali našu školu a dvaja z nich – M. Jurík a K. Centková – nás budú reprezentovať aj v krajskom kole, keďže sa im podarilo získať I. miesta. Všetkým trom gratulujeme k dosiahnutému úspechu a postupujúcim držíme palce do ďalšieho kola.

školské kolo, 9. 12. 2013

I.kategória

1. Maroš Jurík, III.T– A. Marec: Ako dvaja Gorali zjedli žabu

2. Jakub Janík, III.T – M. Ďuríčková : Stávka

3. Karen Gardianová, III.T – K. Ondrejka: Premenlivá  čierna byľa

 II. kategória

1.Kristína Centková, IV.U – A. Habovštiak : O Slnečnici v Štítnickom chotári

2.Martin Požgaj, IV.U – M. Ďuríčková: Dvaja kamaráti

3. Simona Horičková, IV.U – M. Ďuríčková. Stávka

 III. kategória

1.Michaela Mičková, VII.A – M. Ďuríčková: Prešporský zvon

2.Alexandra Danišová, VI.B – A. Marec: Podolínsky farbiar

3. Nikola Kovárová, VII.C –J. Domasta: Bystrická lutria

Víťazom  želáme veľa  šťastia v Obvodnom kole Šalianskeho Maťka J

ŠACH

Grand Prix mládeže

V nedeľu 25. 5. 2014 sa uskutočnilo semifinále šachových majstrovstiev Slovenska v Grand Prix mládeže v Osuskom. Do súťaže bolo pozvaných 60 detí v šiestich kategóriách do 8, 11, 14 rokov zvlášť chlapci, zvlášť dievčatá. Z našej školy si vybojovali účasť do 8 rokov Mirko Krupa 2. U a dievčatá  Tereza Adamušková 2. D, Vivien Formelová 1. C, Nina Bartová 1. C, Laura Koprdová 1. B. Hralo sa na 9 kôl s časom 2 x 15 minút s pridaním 5 sekúnd na každý ťah. Mirko Krupa zvíťazil so 100%-ným bodovým ziskom a dievčatá sa umiestnili nasledovne: Tereza 3. miesto, Vivien 6. miesto, Nina 8. miesto, Lura 10. miesto. Na fotografii je víťazný Mirko a dievčatá zľava: Laura, Tereza, Vivien a Nina so svojim učiteľom šachu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto2

Majstrovstvá Slovenskej republiky

Do Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v šachu, ktoré sa uskutočnili 9. 12. 2013 v Ružomberku, bolo pozvaných 30 žiakov. Z našej školy si účasť vybojoval cez okresné a krajské kolá Martin Kuna z 9. T  a pozvanie dostal za vynikajúce výsledky v detských šachových turnajoch GPX v priebehu roka 2013 Mirko Krupa z 2. T. Hralo sa v reprezentačných priestoroch hotela Kultúra švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 2×20 minútt na partiu.Martin so ziskom 3 bodov skončil na 21. mieste a Mirko so ziskom  2,5 bodu sa umiestnil na 26. mieste ako najmladší účastník. Obidvaja žiaci hrajú 4. a 5. ligu za dospelých, Martin reprezentuje Nitru v Nitrianskom šachovom klube (NŠK Nitra) a Mirko v Amatérskom šachovom klube (AŠK  Nitra).

ATLETIKA

Majster Slovenska žiakov v skoku o žrdi Maroš Ralík zo 7. T si dňa 12. 12. 2013 na atletickom mítingu Vianočná hala v Banskej Bystrici zlepšil osobný rekord, keď preskočil latku vo výške 300 cm. Titul majstra SR získal 21. 9. 2013 v Košiciach a o týždeň 28. 9. 2013 už reprezentoval Slovensko na medzinárodnom atletickom mítingu v Budapešti. Maroš trénuje a reprezentuje Nitru v atletickom klube AC Stavbár.

INFORMATIKA

Office Aréna 2014

 • školské kolo – Andrea Tinková, 8. T – postup do krajského kola
 • krajské kolá  15. 4. 2014 (Nové Mesto nad Váhom a Košice)

Celoslovenská súťaž Zodpovedne.sk – 5. ročník

Témou súťaže je bezpečnosť detí na internete a bezpečné používanie internetu a mobilných technológií.

Adam Kvasňák a Leon Fiebig zo 4. T získali Strieborné ocenenie v kategórii žiakov do 12 rokov

Súťaže v programovaní:

Medzinárodná programátorská súťaž Baltie 2014 – 12. ročník

Vianoce 2013

CREATIVE BALTIE 2013

 Imagine Logo Cup 2014

 • školské kolo 9. 4. 2014 – Adam Predanocy 8. T