Divadlo v anglickom jazyku

Dňa 18. októbra 2019 sa žiaci siedmych a ôsmych ročníkov zúčastnili na divadelnom predstavení The Onliners v OC Max v anglickom jazyku. Žiaci si mohli zopakovať angličtinu a určite si užili aj veľa zábavy. Okrem toho bolo predstavenie zamerané aj na výchovu k správnemu postoju voči používaniu sociálnych sietí.

Posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Združenie Storm: Interaktívna prednáška

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pripadá na 18. október 2019. Pri tejto príležitosti sme 16. 10. 2019 zorganizovali interaktívnu prednášku s lektormi zo Združenia Storm pre našich deviatakov, aby sme ich upozornili na riziká spojené s cestovaním za zážitkami a prácou v zahraničí, ale aj doma. Žiaci s nadšením diskutovali na danú tému a uvedomili si, že opatrnosti nie je nikdy dosť pri kontakte s cudzími ľuďmi.

Ďakujeme Združeniu Storm  za spoluprácu a pútavú prednášku.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Imatrikulácia

Začiatkom októbra sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia našich najmladších žiakov – prvákov. Po úspešnom splnení všetkých úloh, boli naši prváci slávnostne imatrikulovaní svojimi triednymi pani učiteľkami v školskej knižnici. Všetci si tento slávnostný deň užili.“

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Florbalový turnaj

Naši žiaci sa 16. 10. 2019 zúčastnili florbalového turnaja na ZŠ Janka Kráľa, kde sa umiestnili na 3. mieste.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Škola bez nenávisti

ZŠ Benkova je zapojená do projektu Ministerstva školstva v spolupráci s Iuventou : Škola bez nenávisti. 6.C mala teambuildingové aktivity na zlepšenie klímy triedy. Prežili sme príjemné a podnetné hodiny a dúfame v zlepšenie spolupráce v triede.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Európsky deň jazykov 2019

Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci piateho až deviateho ročníka už tradične zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  Zatiaľ čo žiaci v triedach usilovne pracovali na plagáte o vyžrebovanej krajine, ich spolužiaci súťažili v telocvični v jazykovej štafete. Mnohí ukázali vynikajúce vedomosti o krajinách a jazykoch Európskej únie. Na záver dňa vybraní reprezentanti triedy odprezentovali svoj plagát. Všetky prezentácie boli na vysokej úrovni,  za čo zúčastneným patrí obrovská pochvala.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách (1. kat. – 5.+6. roč., 2. kat. – 7.+8.+9. roč.). V prvej kategórii zvíťazili žiaci VI.A, druhé miesto obsadili žiaci V.C a na treťom mieste skončili žiaci VI.C. V druhej kategórii zvíťazili žiaci VII.C, na druhom mieste sa umiestnili deviataci a tretie miesto obsadili žiaci VIII.B.

Výstavu projektov si môžete pozrieť na chodbe na prvom poschodí.

Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na Európsky deň jazykov 2020.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed