Slávnostné otvorenie novej školskej knižnice

Magický dátum 12. 12. 2017 bol ako stvorený na slávnostné otvorenie nových priestorov školskej knižnice: „Knižnice Valérie Folkmanovej“. Úvod slávnosti spestrili žiaci 3. a 5. ročníka svojim programom. Príbehom o hladných myškách pochutnávajúcich si na písmenkách z obľúbených kníh a piesňou z rozprávky „Na vlásku“  vyčarili nejeden  úsmev na tvárach všetkých prítomných.  Po príhovore pani riaditeľky Mgr. Anety Galovej pristúpili naši hostia,  pán Ivan Folkman a jeho dcéra Dominika Folkmanová, k slávnostnému prestrihnutiu  pásky a otvorili nové priestory školskej knižnice, ktorá poslúži všetkým deťom pri vzdelávacej činnosti, bude miestom pre ich relaxáciu, pomôže im pri práci na projektoch a knižky na poličkách im otvoria brány do sveta fantázie a poznania.

John Ruskin povedal: „Knihy sú pre ľudí tým, čím pre vtákov krídla“. My už teraz vieme, že naše deti nebudú nikdy  „lietať s polámanými krídlami“.

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Vianočný príbeh

Dňa 6.12. dostali všetky deti z 1. stupňa VIN darček v podobe nádherného muzikálu Vianočný príbeh v podaní študentov UKF. Pod vedením úžasného hudobníka a dirigenta, pána Štrbáka sme mali možnosť zažiť pekné chvíle pri počúvaní magickej hudby a čistého zborového spevu. Deti boli skutočne nadšené. Ešte raz úprimná vďaka za všetky detičky a učiteľky 1. stupňa VIN. KRÁSNE VIANOCE !

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Aj v tomto roku sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov, súťažili v 2 kategóriách, žiaci 5. – 7. ročníka v kategórii 1A a žiaci 8. – 9. ročníka v kategórii 1B.

Výsledky školského kola

1 A kategória

  1. miesto: Ema Ilavská (6. T)
  2. miesto: miesto: David Valent (7. U)
  3. miesto: Jakub Mladý (7. T)

1 B kategória

  1. miesto: Nina Ema Pizúrová (8. T)
  2. miesto: Marko Klimas (9. C)
  3. miesto: Jasmína Patrícia Reid (8. T)

Do obvodného kola postupujú

1A kategória- Ema Ilavská, David Valent

1B kategória- Nina Ema Pizúrová , Marko Klimas.

Blahoželáme k postupu a držíme palce v obvodnom kole

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Misia MODRÁ PLANÉTA

Tisícky detí z celého Slovenska sa počas uplynulých mesiacov naplno ponorili do realizácie environmentálneho projektu – Misie modrá planéta. Pri pohľade na finálne prevedenie niektorých zo základní na modrej planéte môžeme s radosťou konštatovať, že žiaci prekonali naše očakávania. Presvedčte sa sami :-)

Do projektu sa zapojili žiaci VIN tried III.T, III.U, IV.T, IV.U s p. učiteľkami: Mgr. Eva Tončeková , Mgr. Katarína Hozáková, Mgr. Marcela Bajtošová, Mgr. Andrea Maňovská.

Fotogaléria

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Vzdelávacie aktivity našej školy pre študentov UKF

Pedagógovia zo ZŠ Benkova sa už pravidelne zúčastňujú ako lektori školení pre študentov UKF.

7. 12 .2017 sa uskutočnila prednáška pre študentky a študentov 5. ročníka matematiky FPV UKF.

Vzhľadom nato, že naša škola je lídrom v používaní tabletov vo vyučovaní, prednáška sa niesla v duchu používania mobilných digitálnych technológií a vytvárania interaktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia ako pomôcka vo vzdelávacom procese. Pani zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová predstavila vzdelávacie aplikácie Learningapps, Quizlet a Clarisketch, predviedla prácu s aplikáciami, prezentovala svoje vlastné materiály vytvorené v aplikáciách. Predstavené aplikácie, postupy a materiály využíva už niekoľko rokov pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním na hodinách matematiky. Študenti následne pomocou tabletov vytvorili podľa pokynov svoje vzdelávacie materiály.

Veríme, že vedomosti, ktoré študenti na prednáške získali, využijú v budúcnosti pri vlastnej pedagogickej činnosti. Spoluprácu ZŠ Benkova  s UKF v predmete matematika zastrešuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Katedra matematiky FPV UKF.

Fotografie z prednášky

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Minecraft deň, ktorý oslovil aj Markízu, RTVS a TV Nitričku

Škola hrou. Aj takto by sa dal nazvať štýl získavania nových informácií žiakov našej školy. Žiaci totiž pracovali na projektoch zameraných na environmentalistiku a ekológiu formou hry. Aktivity vyvrcholili upravenou verziou hry Minecraft.

Minecraft deň zorganizovala nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s našou školou a s firmou MICROSOFT. Žiaci IV.T a IV.U triedy plnili v známom hernom prostredí zadané úlohy a orientovali sa vo virtuálnom 3D prostredí.

Reportáž RTVS, Reportáž TV Nitrička

Fotogaléria

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed