Vyhodnotenie súťaže iBOBOR 2019/20

V dňoch 11. – 15. 11. 2019 sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.  Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa  stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku.

Tento školský rok sa zapojilo na našej škole spolu 406 žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 231 žiakov (57,18 %)  bolo úspešnými riešiteľmi. O tom, koľko žiakov sa zapojilo do tejto súťaže na našej škole v jednotlivých kategóriách  tento školský rok a ako dopadli, hovorí nasledujúca tabuľka:

ZAPOJENOSŤ ŽIAKOV ZŠ BENKOVA

 DROBCIBOBRÍKBENJAMÍNKADETSPOLU
Klasické triedy59814957246
Úspešní riešitelia klas. tried38561214120
Triedy VIN46473730160
Úspešní riešitelia VIN tried40421514111
Spolu celá škola1051288687406
Úspešní riešitelia spolu celá škola78982728231

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme, a tešíme sa spoločne na ďalší ročník súťaže :-)

 

Posted in Aktuality 2010/11, Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Škola bez nenávisti

Naša škola je zapojená do projektu MŠVaT v spolupráci s Iuventou: Škola bez nenávisti. Navštívili sme celoslovenské stretnutie koordinátorov so zložkami spolupráce s mládežou a európskym splnomocnencom pre ľudské práva. Vo workshopoch sme získali nové vedomosti, ktoré budeme aplikovať v práci s našimi žiakmi.

 

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Bubnovačka

Dňa 19. 11. 2019 sme sa zúčastnili na podujatí „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré zorganizovalo Centrum Slniečko pri príležitosti „Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí“.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

J. Chlapečka a J. Hruškovič vzorne reprezentovali ZŠ Benkova na Týždni vedy a techniky v Inchebe

V dňoch 6. až 9. novembra 2019 reprezentovali našu školu na celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky žiaci VI.T Jozef Chlapečka a Ján Hruškovič. V priestoroch bratislavskej Incheby počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a vo víre úžasnej výstavy o knihách Bibliotéka 2019 obaja chlapci prezentovali porotcom a laickej verejnosti svoj projekt s názvom PC nástroje na tvorbu 3D objektov SketchUp, SmartCubes3D, Minecraft. Chlapci svojim výskumom zisťovali výhody a nevýhody jednotlivých programov a zároveň predstavili ukážku modelovania 3D objektov vo všetkých spomínaných programoch. Výsledky svojej práce spolu s ďalšími osemdesiatimi najlepšími projektmi z celého Slovenska predstavili na celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky. Pri našom stánku sa zastavilo veľa návštevníkov, ktorí sa živo zaujímali o nápady a poznatky, na ktoré chlapci zo 6.T pri tvorbe svojho projektu prišli. Obaja žiaci vzorne reprezentovali našu školu a zároveň získali neoceniteľné skúsenosti do budúcich ročníkov súťaže. Účasť na medzinárodnom kole nám síce unikla len o chlp, ale už teraz chlapci spriadajú svoje plány na ďalší ročník súťaže. Chlapcom neoceniteľne nielen na hodinách techniky a informatiky pri tvorbe projektu pomáhal pán učiteľ R. Harmata, v priestoroch výstaviska im držali palce pri vyhlasovaní výsledkov najbližší príbuzní.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 13. novembra a  15. novembra 2019 sa konala olympiáda v  anglickom jazyku – školské kolo. Štyridsaťjeden žiakov ročníkov 6.- 9. sa snažilo uspieť v písomnej časti aby mohli preukázať svoje jazykové zručnosti v ústnej časti. Najúspešnejšími sa stali:  Vondráková Kaya, kat. 1A,  Ivan Matúš, kat. 1B a Rudol -Tomáš Zach v kat. 1C. Víťazom jednotlivých kategórii želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v ďalších postupových kolách.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže ,,Komenský a my 2019″ na UKF v Nitre

Srdečná gratulácia za umiestnenie na 3. mieste vo svojej kategórii v tejto súťaži patrí Damiánovi Brtekovi zo 4. B triedy. Dňa 14. 11. 2019 bolo slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže na UKF v Nitre.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed