Stolný tenis – Pezinská školská liga detí

Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnila stolnotenisová Pezinská školská liga detí. V konkurencii 153 účastníkov, prevažne registrovaných hráčov bratislavského kraja  sa turnaja zúčastnili aj žiaci ZŠ Benkova Nitra. Lukáš Ištokovič  sa  v kat. najmladší žiaci  predral bez straty zápasu  do finále,v ktorom vybojoval pre Nitru 2. miesto, Miro Ištokovič v kat. starší žiaci sa umiestnil na 3. mieste a Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci na 5. mieste . Chlapci svojimi výkonmi nesklamali a vzorne nás reprezentovali. Tréner.  kometa340@centrum.sk

http://www.stkpk.sk/dataa/skolska_liga/PSL13/rebricky_24_11_2017.pdf

http://www.stkpk.sk/dataa/skolska_liga/PSL13/uvodny_turnaj_vysledky_kompletne.pdf

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Olympiáda v anglickom jazyku

V mesiaci november sa na škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Tento rok sa súťažilo až v troch kategóriach: 1A – žiaci 5.-7. ročníka, 1B- 8. a 9. ročník a 1C- žiaci,ktorí študovali v zahraničí.

Víťazom  Matúšovi Ivanovi (kategória 1A), Márii Ivanovej (kategória 1B) a Rudolfovi Zachovi  (kategória 1C) blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Creative Baltie 2017

Medzinárodná tvorivá programátorská súťaž určená pre deti a mládež.  Ako programovacie nástroje sa používajú nástroje SGP Baltík 3 a SGP Baltie 4 C#.

Dňa 25. 11. 2017 sa uskutočnilo medzinárodné finále súťaže, už tradične v krásnych priestoroch FIT VUT v Brne. Našu školu tento rok  reprezentoval tím Benkáči v zložení Lívia Brunclíková a Jakub Trnkus z 3. T. V kategórii A (0. – 3. ročník) obsadili 4. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Bubnovačka

Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa dňa 20. 11. 2017 konal už 4. ročník BUBNOVAČKY  „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ“, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci  nášho školského PARLAMENTU.

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Malá akadémia správneho stravovania

Žiaci 4.B triedy v rámci týždňa zdravej výživy absolvovali Malú akadémiu správneho stravovania pod vedením Mgr. Klaudie Šugrovej. Žiaci okrem sluchu a zraku potešili aj svoje chuťové poháriky „vitamínovou bombou“.

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Národné finále – Festival vedy a techniky

V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále od 9. do 11. novembra v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Odbornú garanciu nad festivalom má od jubilejného ročníka aj Slovenská akadémia vied. Organizátor, dvadsaťsedem ročné občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Fotografie a videá z finále.

V národnom finále Festivalu vedy a techniky bolo prezentovaných 74 vedeckých a technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Svoje schopnosti a zároveň našu školu reprezentovali žiaci Adam Vašek a Timon Plichta s projektom Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – tank, loď. Nadviazali tak na svoje projekty, ktoré vypracovali v ročníkových prácach. Naši žiaci veľmi dobre prezentovali svoje konštruktérske zručnosti, o čom svedčí aj veľký počet hlasov, ktoré dostali v online hlasovaní Hlas ľudu. Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za podporu, ktorú ste nám vyjadrili pri hlasovaní. Projekt zo ZŠ Benkova získal druhý najväčší počet hlasov zo všetkých 74 projektov v online hlasovaní. Škoda, že súťaž nie je ďalej pre žiakov ZŠ postupová, ale o našich vedátoroch budeme určite ešte počuť. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed