• VÝZVA

  ZŠ Benkova 34 žiada všetkých zákonných zástupcov žiakov vrátane budúcich prvákov, ktorí sú poberateľmi hmotnej núdze, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby potrebné doklady a potvrdenia priniesli osobne najneskôr v týždni od 26.08. - 30.08.2019 na sekretariát školy v bloku A. V opačnom prípade nebude možné od septembra 2019 prijímať príslušné štátne dotácie (strava, školské pomôcky).


  Vážení rodičia,

  výchova k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá nadobúda platnosť 1. 9. 2019 prináša určité zmeny. Chceli by sme predísť nezrovnalostiam, preto Vás úctivo žiadame o dodržanie týchto pokynov:

  1. kvôli zúčtovaniu stravného posledná možná odhláška zo stravy v ŠJ  25. 6. 2019 do 13,45
  2. Preplatky za stravné budú poslané zákonným zástupcom hneď po vyúčtovaní na účet.
  3. Rušiť trvalý príkaz na stravné až na konci mesiaca júl 2019 (kvôli možným preplatkom)
  4. platby v rámci dotácii na stravu je možné uskutočniť až po 1. 8. 2019 kvôli inovácii softvéru ŠJ, ktorá prebehne až po vratkách za stravné za rok 2018/2019.
  5. Platbu uskutočniť bankovým prevodom so sumou, ktorá je uvedená v prihláške na stravovanie. Je potrebné dodržať termín platby a sumu (1. - 4.  a 5. - 9., variabilný symbol číslo čipu a do poznámky meno žiaka) Vo výnimočných prípadoch riešiť platbu šekom v  spolupráci s vedúcou ŠJ.

  Platba je možná aj za celé obdobie august 2019  - marec 2020.


  Virtuálna prehliadka školy

Exkurzia do Martina

V máji sa 8. ročník zúčastnil literárno – dejepisnej exkurzie v Martine.Oboznámili sa so životom Štúrovcov, ich ťažkou prácou pre národ, dozvedeli sa o ich láskach. Na národnom cintoríne si uctili pamiatku významných slovenských dejateľov a v múzeu slovenskej dediny sa oboznámili so životom našich predkov z rôznych oblastí Slovenska.

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Prvé sväté prijímanie

Dňa 21. 05. 2017 naši tretiaci navštevujúci náboženskú výchovu prijali v kostole svätého Gorazda sviatosť Prvého svätého prijímania. Prajeme im veľa Božích milostí a radosť z tejto krásnej udalosti.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

DEŇ NARCISOV 2017

Aj v tomto školskom roku  sme sa zapojili do finančnej  zbierky pre onkologických pacientov a ich rodiny. Žiaci a zamestnanci našej školy prispeli krásnou sumou

289,20 eur.

Zbierka na našej škole sa konala už po 8.krát a tešíme sa, že vyzbieraná suma peňazí bola doteraz najvyššia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli do pokladničky a osobitne ŽP – žiačkam VIII. A triedy Vaneske Vágaiovej, Viki Andrášikovej a Jakubovi Štangovi, ktorí  s radosťou pripínali kvietky narcisov všetkým ochotným darcom.

Od roku 2010 do 2017 sme prispeli LPG celkovou sumou 1731,43 eur.

“Veľmi pekne vám ďakujeme a vysoko si vážime  prístup vašej školy k tejto humánnej akcii a uisťujeme vás, že každý peňažný dar, získaný zbierkou, prispeje k boju proti tomuto zákernému ochoreniu“ – vedúca pobočky LPR Nitra

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Celoslovenský úspech divadelného krúžku

„Čerešničkou na torte“ zavŕšili žiaci divadelného krúžku Anglická dráma sériu súťažných vystúpení s hrou Čarodejník z krajiny Oz. Po víťazstve na krajskom kole jazykovej súťaže “Jazykový kvet“  sa v piatok 19. 5. 2017 predstavili na jej celoslovenskom finále. V priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave naši malí divadelníci predviedli výborné herecké a jazykové výkony. Vo svojej kategórii  I. AJ dráma – prevzatá tvorba im odborná porota v silnej konkurencii najlepších súborov Slovenska udelila krásne 2. miesto.

Herecké obsadenia:

Zoja Čitáryová 4.C – Dorothy
Vivien Vágaiová 4.C – psík Toto
Kristína Balcová 4.C – teta Em
Vivien Formelová 4.C- zlá čarodejnica 
Alex Kopálek 4.C- ujo Henry
Henrich Kudroč 4.C- čarodejník z krajiny Oz
Nina Bartova 4.C, Ema Roháčová 4.D – rozprávačky
Liliana Škúciová, Ema Mažgutová 4.B – dobré čarodejnice 
Kristína Jozeková  3.A – strašiak
Alexandra Polášová 4.B- plechový drevorubač
Zina Fábryová 4.B – lev Bojko 
Munchkins :  Hanka Košovská 4.C, Sarah Malá 4.C, Lara Haverová 4.C , Tatiana Fúsková 4.C, Veronika Šipčiaková 3.A 

 

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

SONG

17. 5. 2017 sa v CVČ Domino konalo okresné kolo súťaže „Song“ v speve anglických piesní. Naša škola mala úspešné zastúpenie v kategóriách sólového aj skupinového spevu. V I. kategórii sólo sa predstavila Zoja Čitáryová s piesňou „I see the light“. S vynikajúcim klavírnym sprievodom spolužiaka Mateja Khuna sa umiestnila na výbornom 2. mieste. V I. kategórii skupinový spev si spevácka skupinka s piesňou „Do you want to build a snowman“ v zložení: Martin Števko, Kristína Balcová, Lara Haverová, Zoja Čitáryová, Mia Némethová a Henrich Kudroč vyspievala pekné 3.miesto. Všetci súťažiaci sú žiakmi 4.C triedy.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Atletika

Dňa 24. 5. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili MO v atletike žiakov ZŠ a získali 2. m v hode kriketovou loptičkou – GABRIEL CIROK a 6. m v behu na 1000 m – MATÚŠ MAGA.

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed
 • UTENDUM EST AETATE, CITO PEDE LABITUR AETAS  (Ovidius)

  Musíme využiť čas, čas rýchlym behom sa rúti

 • Vyhľadávanie

 • Čo nás čaká

  1. 7.  – 31. 8. 2019 – letné prázdniny

 • Dnes má meniny

  Oľga

 • Jedálny líst

  Celý jedálny lístok

 • Zmeny na stránke

  29.5.2019 – Zážitkové vyučovanie

  30.5.2019 – SONG (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)

  6.6.2019 – Usmernenie k dotácii na stravu (Škola – Dokumenty)

  7.6.2019 – Po stopách M. R. Štefánika – vyhodnotenie (Aktuality, Fotogaléria)

  10.6.2019 – Prvé sväté prijímanie (Aktuality, Fotogaléria)

  11.6.2019 – Slávnostné vyhodnotenie súťaže „Nitra – moje mesto“ (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)

  12.6.2019 – Beseda, Olympiáda ľudských práv, 7 kľúčov od pevnosti (Aktuality, Fotogaléria)

  14.6.2019 – 1. ročník ploggingu (Aktuality, Fotogaléria)

  16.4.2019 – Výtvarná súťaž v ŠKD (ŠKD klasické triedy)

  23.6.2019 – Zoborský kláštor (Aktuality, Fotogaléria)

  24.6.2019 – Výlet do Červeného Kláštora (Aktuality, Fotogaléria)

  25.6.2019 – Stolnotenisové turnaje (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)

  27.6.2019 – Anglický piknik (Aktuality, Fotogaléria)

  28.6.2019 – Exkurzia 5. C (Aktuality, Fotogaléria)

  18.7.2018 – Úspechy 2018/19 – Informatika

   

   

 • Kontakt

  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  benkova34@gmail.com
  037/773 10 15