English Drama

Séria úspešných vystúpení predstavenia  The Wizard of OZ  pokračovala  aj na okresnom kole  súťaže „English Drama“ v CVČ Domino dňa 26.4.2017.  Deti za vystúpenie získali 2. miesto a  aj ocenenie herečky DAB v Nitre Gabriely Dolnej – predsedníčky poroty- za individuálne herecké výkony.

 

 

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Drama festival 2017

V aula UKF v Nitre sa v dňoch 25.- 27. apríla konal 18. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy. Festival sa niesol v duchu predstavení vo viacerých cudzích jazykoch – anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom či ruskom..

Všetky vystúpenia mali danú spoločnú tému „ Zvieratá“.

Žiaci krúžku anglickej drámy sa aj tento rok úspešne predstavili s divadelnou hrou v anglickom jazyku „ ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ “

Príbehom o malej Dorotke a jej vernom kamarátovi, psíkovi Totovi, sme divákov za pomoci silného tornáda preniesli do príbehu plného odvahy, priateľstva a iných ľudských hodnôt. Porota špeciálne ocenila výborné herecké a hlasové výkony detí . Spomedzi 11 predstavení rôznych vekových kategórií nám opäť aj tento rok udelila  „Cenu poroty za skvelú interakciu s divákom“.

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Moderné vyučovanie

V našej škole využívame moderné technológie. Žiaci prechádzajú celou cestou vzniku výrobku. Myšlienka, nákres a výroba. Svoj kreatívny nápad vedia nakresliť pomocou 3D grafického softvéru SketchUp a následne vytlačiť v 3D tlačiarni.

Reportáž TV Nitrička

https://drive.google.com/drive/folders/0B0akj7KvvlCCMjNiNVlWb2tlM00

 

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Exkurzia: Čičmany – Rajecká Lesná

Krásu slovenskej kultúry a tradície našich predkov spoznávali šiestaci počas exkurzie, ktorá sa uskutočnila 7. apríla 2017. Navštívili maľované drevenice v Čičmanoch a Rajeckú Lesnú, kde obdivovali vyrezávaný pohyblivý Slovenský betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara v rokoch 1980 – 1997. Žiaci boli unesení najväčšou drevorezbou svojho druhu na svete a výnimočným výtvorom svetového formátu. Obohatení novými zážitkami a vedomosťami sa vrátili domov.

Videá (autor Samuel Chlpač):

Čičmany

Rajecká Lesná

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

„Zlatý drak 2017“ – výtvarná súťaž

Naši žiaci sa zúčastnili medzinárodnej výtvarnej súťaže ,, Zlatý drak 2017 „ , ktorú organizovala ZUŠ Dotyk v Liptovskej Štiavnici. Spomedzi množstva detských výtvarných prác z Čiech, Poľska, Slovenska, máme 7 ocenených žiakov.

Diplom a cenu dostanú až  traja zo šiestich ocenených :

Martin Husár 7.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Terezka Bédiová 5.A  ( Mgr. D. Kochanová )

Adam Guzmický 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Čestné uznanie dostanú až štyria z jedenástich ocenených :

Michaela Pecárová 6.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Daniel Schwarcz 6.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Simon Burcl 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Kristína Chvojková 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Všetkým srdečne blahoželáme ☺

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

„Komenský a my 2017“ – výtvarná súťaž

Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Komenský a my 2017 “ , ktorú vyhlásila UKF v Nitre. Boli veľmi úspešní. Za ročníky 3. – 4. vyhrala 1. miesto Zojka Čitáryová pod vedením p.uč. PaedDr. V.Folkmanovej a za ročníky 5. – 6. vyhrala 1. miesto Karin Palaťková pod vedením p.uč. D. Kochanovej.

Žiačkam gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

Fotky pridáme až po slávnostnom vyhodnotení na UKF v Nitre.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed