Bubnovačka

Dňa 16. 11. 2016 sa žiaci 5. A, B, C a 6. A, B, C zúčastnili Bubnovačky, ktorú zorganizovalo Centrum Slniečko pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Svetového dňa detí. Naši žiaci sa na akciu riadne pripravili. Priniesli si so sebou bubienky, rapkáče, niektorí aj hrnce a varechy. Deti si mohli vyskúšať aj bubnovanie na naozajstných veľkých bubnoch. Rytmus udávali členovia Bubnovej show Campana Batucada.

Video

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Týždeň vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 8.11.2016 sa žiaci 7.B a 7.T triedy zúčastnili vzdelávacích programov SPU a UKF v  Nitre. Pracovníci Katedry environmentalistiky a zoológie im pripravili prehliadku a odborný výklad  o chránených druhoch živočíchov v zbierkach deponovaných v priestoroch SPU. Predstavili im aj Vivárium SPU záchytné stredisko pre zaistené zvieratá z triedy plazov. Žiakov najviac zaujala korytnačka ostrohatá (Vinco), ktorá je jedným z najväčších jedincov chovaných na Slovensku, pytón mriežkovaný (Herkules), ktorý meria približne 7 metrov a váži 100 kilogramov a samička kajmana okuliarnatého. Ďalej zažili  netradičnú prezentáciu prírodných vied – Vedecký jarmok v Galérii MLYNY, ktorú im pripravila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Zbierka

V októbri sme pri príležitosti 85. výročia svetového dňa zvierat usporiadali v spolupráci so žiackym parlamentom na našej škole zbierku pre nitriansky útulok.  Podarilo sa nám vyzbierať rôzne prikrývky a deky a sumu 186€, ktorá poslúžila na nákup krmiva pre mačky. Žiačky z prírodovedného krúžku s nadšením odovzdali všetko do útulku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť zvieratám a zapojili sa do tejto akcie.

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Festival vedy a techniky – AMAVET

10. 11 – 12. 11. 2016 sa v INCHEBE v Bratislave uskutočnilo národné kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET – Asociácia mládeže, vedy a techniky 2016. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a SŠ a je zameraná na prírodovedné predmety. ZŠ Benkova mala zastúpenie v kategórii INFORMATIKA A POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO. Na súťaži bolo prezentovaných 84 projektov. Marek Žarnovičan a Martin Lakatoš z triedy 7.T  s projektom Modelovanie 3D objektov v programe Google SketchUP získali 2. miesto v kategórii CENA ÚČASTNÍKA. Ďakujeme Vám za podporu a posielanie hlasov.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Arborétum

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 11. 11. 2016 sa žiaci 8. A, 8. B a 8. U triedy zúčastnili vzdelávacích  aktivít, ktoré usporiadal Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV. Žiaci videli ukážky rôznych techník rozmnožovania rastlín, predstavenie výskumných aktivít Oddelenia dendrobiológie  spojených s ukážkami laboratórnej techniky a jednoduchých experimentálnych metód pracoviska. So záujmom sledovali najmä prednášku zameranú na prezentáciu zbierok Arboréta Mlyňany – Spoznaj Naj… Arboréta. Súčasťou programu bola aj exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany pod vedením odbornej sprievodkyne.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Návšteva z Oxford University Press

Krátko pred jesennými prázdninami na našu školu zavítali zástupkyne vydavateľstva Oxford University Press z Veľkej Británie Katharine Eastham (publisher), Jenny Woodman (assistant marketing manager), Elzbieta Rudniak (market development manager) a Mgr. Gabriela Hroššová (ELT consultant). Cieľom ich návštevy na Slovensku bolo monitorovať používanie učebníc anglického jazyka zo série Project 4th Edition vo výchovno – vzdelávacom procese na troch slovenských školách a získať spätnú väzbu od učiteľov i detí, ktorí tieto učebnice používajú.

Hostia sa zúčastnili priamo na vyučovaní – konkrétne v 6. A triede, kde vyučovaciu hodinu viedla Mgr. Miriam Bartová a v 7. T triede s Mgr. Evou Berešovou. Siedmaci zároveň absolvovali krátku besedu, počas ktorej mali možnosť dozvedieť sa viac o tvorbe učebníc aj o našich hosťoch.

Sme hrdí, že jednou z vybraných škôl, ktoré navštívili bola aj naša ZŠ Benkova 34.

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed