Moderné vyučovanie

V našej škole využívame moderné technológie. Žiaci prechádzajú celou cestou vzniku výrobku. Myšlienka, nákres a výroba. Svoj kreatívny nápad vedia nakresliť pomocou 3D grafického softvéru SketchUp a následne vytlačiť v 3D tlačiarni.

Reportáž TV Nitrička

https://drive.google.com/drive/folders/0B0akj7KvvlCCMjNiNVlWb2tlM00

 

This entry was posted in Aktuality 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.