„Komenský a my 2017“ – výtvarná súťaž

Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Komenský a my 2017 “ , ktorú vyhlásila UKF v Nitre. Boli veľmi úspešní. Za ročníky 3. – 4. vyhrala 1. miesto Zojka Čitáryová pod vedením p.uč. PaedDr. V.Folkmanovej a za ročníky 5. – 6. vyhrala 1. miesto Karin Palaťková pod vedením p.uč. D. Kochanovej.

Žiačkam gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

Fotky pridáme až po slávnostnom vyhodnotení na UKF v Nitre.

This entry was posted in Aktuality 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.