„Zlatý drak 2017“ – výtvarná súťaž

Naši žiaci sa zúčastnili medzinárodnej výtvarnej súťaže ,, Zlatý drak 2017 „ , ktorú organizovala ZUŠ Dotyk v Liptovskej Štiavnici. Spomedzi množstva detských výtvarných prác z Čiech, Poľska, Slovenska, máme 7 ocenených žiakov.

Diplom a cenu dostanú až  traja zo šiestich ocenených :

Martin Husár 7.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Terezka Bédiová 5.A  ( Mgr. D. Kochanová )

Adam Guzmický 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Čestné uznanie dostanú až štyria z jedenástich ocenených :

Michaela Pecárová 6.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Daniel Schwarcz 6.B  ( Mgr. D. Kochanová )

Simon Burcl 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Kristína Chvojková 3.T  ( Mgr. M. Bajtošová )

Všetkým srdečne blahoželáme ☺

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.