Vernisáž žiackych prác

Vedomosti a zručnosti získané v školských laviciach preniesli na papier. Šikovní žiaci ZŠ Benkova  vystavili svoje práce v Ponitrianskom múzeu. Výstavu si môžete pozrieť aj vy do 28.6.2016. Reportáž TV Nitrička.

Posted in Baltík 2015/16 | Comments closed

Protidrogová prevencia

Náplňou výchovnej činnosti našej školy je aj  rozvíjanie vedomostí o možnostiach podpory zdravia a pestovania zdravého životného štýlu.

V spolupráci s príslušníkmi polície a lektormi CVČ Domino sa žiaci štvrtých ročníkov našej školy v priebehu školského roka 2015/2016 formou besied  vzdelávali na tému Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok – závislosť na tabakových cigaretách. Výsledkom boli aj takéto práce žiakov 4. C triedy.

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Blahoželáme Mii z 3. C

Matica slovenská pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka vyhlásila 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“. 3. miesto získala žiačka našej školy z III. C triedy Mia Némethová. Blahoželáme!

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Bábkové divadlo Žilina

Dňa 9. júna 2016 sa piataci zúčastnili divadelnej hry Peter Pan v najstaršom bábkovom divadle na Slovensku. Po predstavení strávili príjemnú a zaujímavú diskusiu s hercami, ktorí im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Dozvedeli sa nové informácie zo zákulisia divadla aj zo života hercov.

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

MDD v Starom Divadle

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

7 kľúčov od pevnosti

Dňa 9. 6. 2016 sa naši žiaci zúčastnili športovo – vedomostnej súťaže 7 Kľúčov od pevnosti v Botanickej záhrade, kde sa zúčastnilo 19 škôl a my sme získali 8. miesto. Reptezentovali  : A. Danišová 8. B, T. Rondová 6. C, M. Kudriová 5. A, M. Buch 8. B, A. Javor 8. A a A. Križan 6. C.

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed