Krajský festival vedy a techniky Amavet 2017, Nitra

Festival vedy a techniky sa konal 6.10.2017 v priestoroch Centra voľného času Domino v Nitre. Bolo prihlásených jedenásť projektov z rôznych oblastí vedy a techniky zo ZŠ, gymnázíí, SOŠ. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, lebo projekty boli nápadité a mladí autori v drvivej väčšine zvládli prezentáciu svojho projektu na vysokej úrovni. Našu ZŠ reprezentovali žiaci Timon PlichtaAdam Vašek s projektom: Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – tank, loď. Získali 4. miesto, certifikát, diplom, pohár, vecné ceny. Zároveň si vybojovali postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 10. – 12.11.2017 v Inchebe v Bratislave. Gratulujeme a držíme palce.

Foto z festivalu:

https://www.zonerama.com/jaromucha/Album/3788602

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Európsky deň jazykov 2017

Počas posledného septembrového týždňa sa žiaci našej školy už po štvrtý krát zapojili do celoeurópskych osláv Európskeho dňa jazykov.

Okrem tradičných zábavno – náučných tvorivých dielní, ktoré pripravili vyučujúce angličtiny, ruštiny a slovenčiny, žiaci pracovali aj na projektoch pod vedením triednych učiteľov. Deviataci si navyše zasúťažili v európskej štafete, v ktorej neodpovedali len na otázky o jazykoch, ale precvičili si aj svoj všeobecný rozhľad o európskej politike, histórii a geografii.

Školský rok 2017 / 2018 je rokom rozvoja čitateľskej gramotnosti a aj preto sa témou tohtoročných triednych projektov stala „obľúbená detská kniha“ či „slávni spisovatelia“ vybraných krajín EÚ. Žiaci museli informácie najprv samostatne vyhľadať, preložiť, spracovať a na záver pretransformovať do podoby plagátov tvoriacich základ pútavej farebnej výstavy.

Obľúbené podujatie skončilo vyhodnotením, otvorením výstavy žiackych prác a prevzatím certifikátov z rúk pani riaditeľky.

Ďakujeme všetkým vyučujúcim cudzích jazykov a slovenčiny, všetkým triednym učiteľkám a členom Žiackeho parlamentu za pomoc pri organizácii.

 

Posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18 | Comments closed

Stolnotenisový turnaj

Minulý týždeň sa konal stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ, ktorý zorganizovala Matica slovenská  v Nitre. Na kvalitne obsadenom turnaji sa zúčastnili aj  žiaci  ZŠ Benkova, bratia Ištokovičovci. V kategórii  neregistrovaných  starších žiakov sa Mirko  Ištokovič  z  8. A umiestnil na 1. mieste, Simon Ištokovič  z 5. A  v kategórii  registrovaní starší  žiaci  na 3. mieste a  Lukáš  Ištokovič z  2. A  medzi  najmladšími žiakmi  taktiež na 3. mieste.  Pevne veríme, že aj naďalej budú pokračovať v nastolenom trende a vzorne reprezentovať našu školu.

 

Posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Slávnostné vyhodnocovanie okresnej súťaže podporovanej mestom Nitra

V utorok 27. 6. 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej, vedomostnej a výtvarnej suťaže ,, Nitra,moje mesto “ v Synagóge v Nitre. Z množstva škôl, sme mali veľa ocenených žiakov, z čoho sa veľmi tešíme .

Ocenení boli :

Šimon Vereš, Zuzana Števková za literárnu oblasť.

Ema Ilavská, Dominika Jablonická, Lenka Ďurčová, Šimon Brida, Samuel Hlavačka za výtvarnú oblasť.

Všetkým srdečne gratulujeme :-)

 

Výstava  potrvá do konca prázdnin, je prístupná verejnosti.

Naše výtvarné súťažné práce :

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Ročníkové práce 2017

Na sklonku školského roka býva Základná škola na Benkovej ulici v Nitre už tradične vyfintená do slávnostných šiat. Všetci žiaci z tried VIN, malinkí, väčší, velikí i tí obrovskí sa pomiešajú do lahodných kokteilov rozmanitých chutí a svojim spolužiakom prezentujú poznatky, vedomosti a zručnosti, ktoré si cibrili počas celého roku. V 12 tematicky odlišných sekciách nám aj v tomto roku predstavili, čo ich najviac zaujíma, v čom sa vyznajú, čo si naštudovali, v čom sú skrátka „doma“. História, chémia, technika, astronómia, ľudské telo, zvieratá, informatika, paranormálne javy…  Niektorí nažhavili počítače a svoju prácu odprezentovali s pomocou power pointu, iní si priniesli nádherné postery či zhmotnené 3D projekty, mnohí predviedli aj vlastné technické výtvory, ktoré sa nielen pohybovali, ale i reagovali na vyslané povely. No zázrak!  Rodičia, učitelia, hostia i spolužiaci nevychádzali z údivu a mnohým sa i chlpy na rukách a zátylkoch od nadšenia a emocionálneho vypätia postavili. Veď príďte sa o rok pozrieť aj vy. Lebo raz vidieť je lepšie ako 1000 krát počuť.

Reportáž TV Nitrička

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín má na Slovensku meno ako žiadna iná. Bodaj by aj nie, veď zúčastniť sa jej mohli nielen rodičia a starí rodičia našich súčasných žiakov, no i generácia ešte o pár rokov staršia. V tomto roku prebiehal už jej 62. ročník.

Naša škola má tradície už tradične v úcte, a tak sme neváhali a do súťaže poslali šesticu najšikovnejších recitátorov, ktorí si svoj postup vybojovali pred odbornou porotou spomedzi 40 konkurentov. Zo školského kola sa ďalej prebojovali títo žiaci:

Kristína Centková a Simona Horičková v III. kategórii (obe zo VII.T)

Andrej Spaček (V.T) a Ema Ilavská (V.U) v II. kategórii

Adam Majcher (IV.U) a Lea Barátová (III.U) v I. kategórii

V obvodovom kole sme nezaváhali a do ďalšieho, okresného kola, postúpili Adamko Majcher z 1. miesta v prednese prózy, Lea Barátová z 2. miesta v prednese poézie a aj naša siedmačka Simonka Horičková, ktorá získala 1. miesto v prednese prózy.

V okresnom kole získal Adamko Majcher 2. miesto s postupom do krajského kola a Leuška Barátová čestné uznanie.

V krajskom kole získal Adamko Majcher čestné uznanie.

Gratulujeme!  :-)

 

Posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17 | Comments closed