Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2018  sa na ZŠ Topoľová v Nitre uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 180 riešiteľov. Našu školu úspešne reprezentovali víťazi školského kola.

Vyhodnotenie:

kategória E (5. ročník)

 1. miesto Šimon Olejník 5.T

 5. miesto Jakub Majba 5.U

 8. miesto Sebastián Štancel 5.T

kategória F (6.-7. ročník)

 4. miesto Christián Bóri 7.T

 5. miesto Dominik Ďurík 7.A

 6. miesto Filip Patrik 7.U

kategória E (8.- 9. ročník)

 5. miesto Maximilián Želonka 9.T

 14. miesto Jakub Štang 9.A

 18. miesto Andrej Križan 8.A

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

This entry was posted in Aktuality 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.