EDUCATE SLOVAKIA 2018

V dňoch od 5. do 9. februára 2018 sa naša škola opäť zapojila do celoslovenského projektu organizácie AIESEC pod názvom EDUCATE SLOVAKIA.

V tomto školskom roku našu školu navštívili až šiesti stážisti – zahraniční študenti: Sofi z Brazílie, Mota zo Saudskej Arábie, Anmool z Pakistanu a Aulya, Chika a Girindra z Indonézie.

Do projektu sa zapojili všetky triedy 6., 7. a 8.ročníka. Žiaci zapojených tried strávili so svojou dvojicou stážistov spolu päť vyučovacích hodín, počas ktorých sa dozvedeli mnoho zaujímavého o rodných krajinách stážistov i o spôsobe života mladých ľudí v zahraničí.

Keďže komunikačným jazykom projektu je anglický jazyk, naši žiaci znova získali možnosť overiť si svoje jazykové zručnosti v praxi. Pridanou hodnotou projektu je rozvíjanie multikultúrnej výchovy ale aj odbúravanie predsudkov a strachu z nepoznaného.

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.