Logická olympiáda žiakov VIN – celoslovenské kolo

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa dňa 11.11.2020 konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku, tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19  prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.

Našu školu reprezentovali Martin Krajanec 4.T a Nina Sýkorová 5.U v kategórii mladších žiakov a Norbert Česár 9.T a Denis Joanidis 9.T v kategórii starších žiakov.

V silnej konkurencii 130 žiakov z celého Slovenska sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Kat. A: Martin Krajanec 33.miesto

Nina Sýkorová 6. miesto

Kat. B: Norbert Česár, Denis Joanidis 9.-10. miesto.

Všetkým štyrom súťažiacim srdečne gratulujeme    

This entry was posted in Aktuality 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.