Ocenenie v medzinárodnej súťaži v Srbsku

Veľká gratulácia k oceneniu (individuálna pochvala) v medzinárodnej výtvarnej súťaži v Srbsku žiakovi
Krištofovi Porubskému zo 6. C.

Ocenený obrázok:

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.