Červené stužky

Dňa 23. 11. sa uskutočnili na škole preventívne besedy “ Červené stužky“ v 5. a 7. ročníku. Prevencia bola zameraná na zdravý životný štýl. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP.

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.