Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 2. 12. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, ktoré z dôvodu pandémie prebiehalo netradične online formou. Súťažiaci v 3. kategóriách  mali možnosť ukázať svoje vedomosti  v praktickej aj teoretickej časti.  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom gratulujeme. Traja najlepší žiaci z každej kategórie budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

kategória G:

1.miesto Nina Sýkorová V.U

2.miesto Samuel Malenčík V.B

3.miesto Alfred Krogmann V.T

kategória F:

1.miesto Andrej Sitár VII.U

2.miesto Richard Jonáš Zach VII.U

3.miesto Ján Hruškovič VII.T

kategória E:

1.miesto Šimon Olejník VIII.T

2.miesto Rudolf Tomáš Zach VIII.T

3.miesto Emma Roháčová VIII.A

 

Želáme im  veľa úspechov.

This entry was posted in Aktuality 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.