Výzdoba školy

Vážení rodičia, milí žiaci

Keďže sa nemôžeme stretávať v škole, ako po iné roky, aspoň takto Vám chceme priblížiť atmosféru dnešných dní v našich priestoroch.

Krásnu a slávnostnú výzdobu robili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Zvlášť ďakujeme pani učiteľke Dagmare Kochanovej.

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.