Internet = dobrý sluha,ale zlý pán

Nástrahy internetu a sociálnych sietí sú lákavé a ťažko sa im odoláva, najmä v tomto neľahkom období dištančného vzdelávania. Nie je nám to ľahostajné.

Triedni učitelia 5.-9.ročníka sa venujú žiakom aj počas dištančného vzdelávania. Diskutovali spolu ako najlepšie zvládať a orientovať sa v kyberpriestore.

Káždý žiak dostal link na video  STOP/KYBER/ŠIKANE, ktoré si môžete pozrieť aj tu :

https://www.youtube.com/watch?v=HFNis9lnBoI&fbclid=IwAR2X8SiaySfgF0bAfaJ7Zm5YQkH03UDFx-P785dBuHBSWPV6M1RgMtjSjaA

This entry was posted in Aktuality 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.