Pochvaly riaditeľa školy

Riaditeľ školy PaedDr. Róbert Harmata odovzdal osobné pochvaly žiakom a žiačkam, ktorí  v školskom roku 2019/2020 našu školu mimoriadne úspešne reprezentovali na celoslovenských súťažiach: Emma Martišová, Lilliana Škúciová, Alexandra Polášová a Oliver Petrovič  (informatické súťaže), Ema Ilavská, Nina Sýkorová a kolektív divadelného krúžku English Drama (recitačné a dramatické súťaže).

Všetkým žiakom ešte raz blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcom školskom roku.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Jazykový kvet – celoslovenské finále

Po úspechu v krajskom semifinále a víťazstve v  krajskom finále jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2020“ sa malí divadelníci opäť postavili na stupeň víťazov. S divadelným predstavením Alice in Wonderland si v 1. kategórii dráma  – prevzatá tvorba  vybojovali úžasné  1. miesto a stali sa najlepším divadelným súborom v anglickom jazyku na Slovensku.

Skvele sa darilo aj členom krúžku English Drama s divadelným predstavením Tom Sawyer. V celoslovenskom kole sme v  2. kategórii dráma – prevzatá tvorba získali nádherné druhé miesto.

Ako už býva zvykom, aj v prednese, naši žiaci obsadili popredné priečky. Ema Ilavská získala úžasné 1. miesto, Liana Gajdošová 2. miesto a Natália Adamušková 3. miesto.

Všetkým, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Baltie 2020 – školské kolo

Školské kolo medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2020 sa uskutočnilo v dňoch 18. a 22. 6. 2020. Vzhľadom na prerušené vyučovanie žiaci súťažili z domu.

Bližšie informácie a výsledky: Baltie 2020 – školské kolo – výsledky

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Súťaž plastových modelárov

S končiacim sa školským rokom a pozvoľným uvoľňovaním spoločnosti po troch mesiacoch pandémie Corona vírusu usporiadal Amavet klub 836 Nitra dňa 23.6.2020  v priestoroch CVČ Domino Nitra žiacku súťaž plastových modelárov. Aj keď účasťou nízka, zato modelmi dostatočne obohatená súťaž sa stretla s pozitívnym hodnotením, či už zo strany žiakov, tak aj vedúcich, členov klubu a rodičov súťažiacich.

Celkom bolo do súťaže prihlásených 15 modelov a 5 súťažiacich. Víťazom v jednotlivých kategóriách sa  stal každý kto sa zúčastnil. Za ZŠ Benkova 34 v NItre sa súťaže zúčastnili: Dominika Vnuková z 5.B triedy a Samuel Čarný z 8.T triedy.Odmenou im bolo udelenie Čestného uznania klubu, medaila klubu, pohár žiackej súťaže  a vecné ceny od sponzorov, ktorým sa účastníci veľmi potešili.

Mgr.Jaroslav Vnuk, usporiadateľ

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Žiacka chodecká liga

Nikolas Pribilinec, žiak IV.D triedy, obsadil dňa 18.6.2020 vďaka svojmu vynikajúcemu výsledku krásne 3. miesto na XIII. ročníku Žiackej chodeckej ligy. Bol to Nikolasov prvý oficiálny pretek, odkedy sa začal športovej chôdzi venovať. Svojim umiestnením sa zaradil medzi žiakov, ktorý trénujú už roky. Počas koronakrízy sa teda naozaj oplatilo trénovať!

Všetci sa z jeho výsledku tešíme :-)

Posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20 | Comments closed

Môj hrdina si Ty

Milí rodičia a kolegovia,

verím Vám, že máte za sebou náročné obdobie, ktoré bolo ťažké nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktoré tiež citlivo vnímali potreby ochrany zdravia a duševnej pohody. Rada by som Vám dnes dala do pozornosti nové príspevky v rámci aktualít na stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk ,v spolupráci s ÚPSVaR v Nitre, ako je napr. knižka vytvorená deťmi Môj hrdina si ty, ktorá je aktuálna práve v tomto období, nakoľko zachytáva obdobie pandémie očami detí. Vytvorili ju  deti zo 104 krajín sveta a bola preložená do viacerých jazykov. Je to vhodná publikácia na prečítanie a diskusiu s deťmi, ktorú môžete využiť počas vyučovania aj doma.

Prajem Vám príjemné čítanie a dni plné pohody.

I.Tarková, výchovná poradkyňa

Posted in Aktuality 2019/20 | Comments closed