Súťaž plastových modelárov

S končiacim sa školským rokom a pozvoľným uvoľňovaním spoločnosti po troch mesiacoch pandémie Corona vírusu usporiadal Amavet klub 836 Nitra dňa 23.6.2020  v priestoroch CVČ Domino Nitra žiacku súťaž plastových modelárov. Aj keď účasťou nízka, zato modelmi dostatočne obohatená súťaž sa stretla s pozitívnym hodnotením, či už zo strany žiakov, tak aj vedúcich, členov klubu a rodičov súťažiacich.

Celkom bolo do súťaže prihlásených 15 modelov a 5 súťažiacich. Víťazom v jednotlivých kategóriách sa  stal každý kto sa zúčastnil. Za ZŠ Benkova 34 v NItre sa súťaže zúčastnili: Dominika Vnuková z 5.B triedy a Samuel Čarný z 8.T triedy.Odmenou im bolo udelenie Čestného uznania klubu, medaila klubu, pohár žiackej súťaže  a vecné ceny od sponzorov, ktorým sa účastníci veľmi potešili.

Mgr.Jaroslav Vnuk, usporiadateľ

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.