Baltík 2008 celoslovenské kolo Košice

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Baltík 2008 medzinárodné kolo Kopřivnice

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Baltík 2008 – medzinárodné kolo

V dňoch 6. – 8. 6. 2008 sa v priestoroch VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2008. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (stredné školy).  Náš tím MSM po prvýkrát súťažil vo vyššej vekovej kategórii B a hneď sa úspešne  prebojoval cez krajské a celoslovenské kolo až do medzinárodného kola, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Umiestnenie našich žiakov v medzinárodnom kole v kategórii B (ročník 6.-9.):

  • 12. miesto – tím MSM (Michal Bali 6.T, Martin Prochászka 6.T)

Výsledková listina

Posted in Baltík 2007/08 | Tagged , | Comments closed

Dopravná výchova

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Dopravná výchova

V dňoch 14. – 16. 5. 2008 sa na našej škole konala dopravná výchova pre žiakov 1. a 2. ročníka. Zrealizovali ju inštruktori z autoškoly Slávik.

Posted in Aktuality 2007/08 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2008 – celoslovenské kolo

V dňoch 1.-3. 5. 2008 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo programátorskej súťaže Baltík 2008. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z krajských kôl. Súťažilo sa v  troch  kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (žiaci stredných škôl).  Naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky.

V kategórii A (ročník 1.-5.):

  • 10. miesto  – tím J + L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 4. T)
  • 17. miesto   – tím Temní Elfovia (Peter Eller a Martin Kuna, 3.T)

V kategórii B (ročník 6.-9.):

  • 5. miesto – tím MSM (Michal Bali a Martin Prochászka, 6.T) – postup do medzinárodného finále

Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

Posted in Baltík 2007/08 | Tagged , | Comments closed