Baltík 2007 – medzinárodné kolo

V dňoch 7. – 9. 6. 2007 sa v priestoroch ZŠ Špičák v Českej Lípe uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Ubytovanie bolo zaistené v rekreačnom stredisku Jiskřička v obci Sloup v Čechách. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (stredné školy). Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Umiestnenie našich žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 3. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T)
 • 4. miestoRoman Kluvanec (4. T)
 • 5. miestoAlexandra Žilková (donedávna naša žiačka a členka tímu MSM, teraz žiačka ŠMNDaG v Bratislave)

v kategórii C (stredné školy)

 • 2. miestoOndrej Galbavý (do minulého šk. roku náš žiak)

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2007 – celoslovenské kolo

V dňoch 20.-22. 4. 2007 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z krajských kôl. Súťažilo sa v po prvýkrát v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (žiaci stredných škôl). Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Umiestnenie našich terajších aj bývalých žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 2. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T) – postup do medzinárodného finále
 • 3. miestoAlexandra Žilková (donedávna naša žiačka a členka tímu MSM, od tohto šk. roku žiačka ŠMNDaG v Bratislave) – postup do medzinárodného finále
 • 5. miestoRoman Kluvanec (4. T) – postup do medzinárodného finále
 • 16. miestotím J + L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 3. T)
 • 19. miestoRadko Bernáth (4. T)

v kategórii C (stredné školy)

 • 1. miestoOndrej Galbavý (do min. šk. roku žiak našej školy) – postup do medzinárodného finále

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2007 – krajské kolo

Dňa 29. marca 2007 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Súťažili tímy alebo jednotlivci z krajov Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.). V tom istom čase sa konali ďalšie dve krajské kolá (v Ružomberku a vo Svidníku). Najlepšie tímy z oboch kategórií postúpili do celoslovenského finále (26.-28.4.2007 Košice), Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 1. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T) – postup do celoslov. finále
 • 2. miestoRoman Kluvanec, 4.T – postup do celoslov. finále
 • 5. miestoAlexandra Žilková – postup do celoslov. finále – Saška (donedávna naša žiačka a členka nášho úspešného tímu MSM) od tohto šk. roku býva v Bratislave, preto už súťaží za ŠMNDaG Bratislava
 • 6. miestotím J+L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 3.T) – postup do celoslov. finále

v kategórii B (ročník 6.-9.)

 • 8. miestoMirka Kukučková, 7.T
 • 10. miestoPeter Ďurík, 7.T
 • 13. miestoSlávka Kukučková, 6.T

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina krajského kola Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Vianoce s Baltíkom 2006

Celoslovenské kolo

Celoslovenského kola sa zúčastnilo prvých 5 tímov z kategórie A a tím Kukučky v kategórii B. Dosiahli vynikajúce výsledky, všetkým blahoželáme!

V kategórii A (ročník 1-5) naši žiaci získali nasledovné umiestnenie:

 • Michal Bali, 5.T s programom Lyžujúci Mikuláš – 1. miesto
 • Radko Bernáth, Roman Kluvanec, 4. T s programom ŠSC – 2. miesto
 • Adam Mandák, 5.A s programom Vianoce – 4. miesto
 • J + L (Jonáš Jánsky, Lucka Šebová, 3.T) s programom Vianoce – 8.-10. miesto
 • Martin Pontéš, Richard Križan, 5.U s programom Po roce Vánoce, Vánoce prichádzajú – 8.-10. miesto

V kategórii A súťažilo celkovo 35 programov.

V kategórii B (ročník 6-9):

 • Kukučky (Mirka Kukučková, 7.T, Slávka Kukučková, 6.T) s programom Vianoce s Baltíkom – 11. miesto

V kategórii B súťažilo celkovo 23 programov.

Výsledková listina a súťažné programy celoslovenského kola

Školské kolo

Poradie stanovené žiakmi.

Kategória A (ročník 1. – 5.)

Por.Meno / tímTriedaProgram
1Michal Bali5. TLyžujúci Mikuláš
2J+L (Lucia Šebová, Jonáš Jánsky3. TVianoce
3Roman Kluvanec, Radko Bernáth4. TŠSC
4Adam Mandák5. AVianoce
5Martin Pontéš, Richard Križan5. UPo roce Vánoce Vánoce prichádzajú
6Peter Eller2. TVianoce
7Albert Szollosi, Dominik Gaži, Michal3. TBaltíkove Vianoce
8Martina Fiebigová3. TVianoce s Baltíkom
9Vanesa Valášeková3. TSuperVianoce
10Zuzana Balkoová3. TVianočný ohňostroj
11Miška Kecskésová3. TSilvester
12Milan Bango3. TVeselé Vianoce

Kategória B (ročník 6. – 9.)

 Meno / tímTriedaProgram
1Kukučky (Mirka Kukučková, Slávka Kukučková)6.T,7.TVianoce s Baltíkom
Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík + Baltie 2006

V dňoch 11.-12. 11. 2006 sa žiaci našej školy zúčastnili finále 13. ročníka Medzinárodnej tvorivej programátorskej súťaže Baltík + Baltie 2006, ktoré sa uskutočnilo v Brne v krásnych priestoroch Fakulty informačných technológií VUT. Výsledky našich žiakov:

V kategórii A – do 10 rokov:

 • Roman Kluvanec, 4. T – 3. miesto s programom „Kockostop“

V kategórii B – do 14 rokov:

 • Martin Prochászka, 5. T – 8. miesto s programom „Cykloškola“
 • Michal Bali, 5. T – 10. miesto s programom „Oko“

Všetkým srdečne blahoželáme!

Výsledková listina a súťažné programy Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2006 – medzinárodné kolo

Dňa 10. 11. 2006 sa v krásnych nových priestoroch Fakulty informačných technológií VUT v Brne uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2006. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5. v šk. roku 2005/2006) a v kategórii B (ročník 6.-9. v šk. roku 2005/2006). Tento rok sa zišla veľmi silná konkurencia, súťaž bola na vysokej úrovni. Umiestnenie našich žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 5. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Alexandra Žilková, Martin Prochászka 5.T)

v kategórii B (ročník 6.-9.)

 • 5. miestoOndrej Galbavý

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , , | Comments closed