Baltík 2008 – medzinárodné kolo

V dňoch 6. – 8. 6. 2008 sa v priestoroch VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2008. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (stredné školy).  Náš tím MSM po prvýkrát súťažil vo vyššej vekovej kategórii B a hneď sa úspešne  prebojoval cez krajské a celoslovenské kolo až do medzinárodného kola, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Umiestnenie našich žiakov v medzinárodnom kole v kategórii B (ročník 6.-9.):

  • 12. miesto – tím MSM (Michal Bali 6.T, Martin Prochászka 6.T)

Výsledková listina

This entry was posted in Baltík 2007/08 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.