• VÝZVA

  ZŠ Benkova 34 žiada všetkých zákonných zástupcov žiakov vrátane budúcich prvákov, ktorí sú poberateľmi hmotnej núdze, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby potrebné doklady a potvrdenia priniesli osobne najneskôr v týždni od 26.08. - 30.08.2019 na sekretariát školy v bloku A. V opačnom prípade nebude možné od septembra 2019 prijímať príslušné štátne dotácie (strava, školské pomôcky).


  Vážení rodičia,

  výchova k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá nadobúda platnosť 1. 9. 2019 prináša určité zmeny. Chceli by sme predísť nezrovnalostiam, preto Vás úctivo žiadame o dodržanie týchto pokynov:

  1. kvôli zúčtovaniu stravného posledná možná odhláška zo stravy v ŠJ  25. 6. 2019 do 13,45
  2. Preplatky za stravné budú poslané zákonným zástupcom hneď po vyúčtovaní na účet.
  3. Rušiť trvalý príkaz na stravné až na konci mesiaca júl 2019 (kvôli možným preplatkom)
  4. platby v rámci dotácii na stravu je možné uskutočniť až po 1. 8. 2019 kvôli inovácii softvéru ŠJ, ktorá prebehne až po vratkách za stravné za rok 2018/2019.
  5. Platbu uskutočniť bankovým prevodom so sumou, ktorá je uvedená v prihláške na stravovanie. Je potrebné dodržať termín platby a sumu (1. - 4.  a 5. - 9., variabilný symbol číslo čipu a do poznámky meno žiaka) Vo výnimočných prípadoch riešiť platbu šekom v  spolupráci s vedúcou ŠJ.

  Platba je možná aj za celé obdobie august 2019  - marec 2020.


   

  Virtuálna prehliadka školy

Baltík 2007 – krajské kolo

Dňa 29. marca 2007 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Súťažili tímy alebo jednotlivci z krajov Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.). V tom istom čase sa konali ďalšie dve krajské kolá (v Ružomberku a vo Svidníku). Najlepšie tímy z oboch kategórií postúpili do celoslovenského finále (26.-28.4.2007 Košice), Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 1. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T) – postup do celoslov. finále
 • 2. miestoRoman Kluvanec, 4.T – postup do celoslov. finále
 • 5. miestoAlexandra Žilková – postup do celoslov. finále – Saška (donedávna naša žiačka a členka nášho úspešného tímu MSM) od tohto šk. roku býva v Bratislave, preto už súťaží za ŠMNDaG Bratislava
 • 6. miestotím J+L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 3.T) – postup do celoslov. finále

v kategórii B (ročník 6.-9.)

 • 8. miestoMirka Kukučková, 7.T
 • 10. miestoPeter Ďurík, 7.T
 • 13. miestoSlávka Kukučková, 6.T

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina krajského kola Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Vianoce s Baltíkom 2006

Celoslovenské kolo

Celoslovenského kola sa zúčastnilo prvých 5 tímov z kategórie A a tím Kukučky v kategórii B. Dosiahli vynikajúce výsledky, všetkým blahoželáme!

V kategórii A (ročník 1-5) naši žiaci získali nasledovné umiestnenie:

 • Michal Bali, 5.T s programom Lyžujúci Mikuláš – 1. miesto
 • Radko Bernáth, Roman Kluvanec, 4. T s programom ŠSC – 2. miesto
 • Adam Mandák, 5.A s programom Vianoce – 4. miesto
 • J + L (Jonáš Jánsky, Lucka Šebová, 3.T) s programom Vianoce – 8.-10. miesto
 • Martin Pontéš, Richard Križan, 5.U s programom Po roce Vánoce, Vánoce prichádzajú – 8.-10. miesto

V kategórii A súťažilo celkovo 35 programov.

V kategórii B (ročník 6-9):

 • Kukučky (Mirka Kukučková, 7.T, Slávka Kukučková, 6.T) s programom Vianoce s Baltíkom – 11. miesto

V kategórii B súťažilo celkovo 23 programov.

Výsledková listina a súťažné programy celoslovenského kola

Školské kolo

Poradie stanovené žiakmi.

Kategória A (ročník 1. – 5.)

Por.Meno / tímTriedaProgram
1Michal Bali5. TLyžujúci Mikuláš
2J+L (Lucia Šebová, Jonáš Jánsky3. TVianoce
3Roman Kluvanec, Radko Bernáth4. TŠSC
4Adam Mandák5. AVianoce
5Martin Pontéš, Richard Križan5. UPo roce Vánoce Vánoce prichádzajú
6Peter Eller2. TVianoce
7Albert Szollosi, Dominik Gaži, Michal3. TBaltíkove Vianoce
8Martina Fiebigová3. TVianoce s Baltíkom
9Vanesa Valášeková3. TSuperVianoce
10Zuzana Balkoová3. TVianočný ohňostroj
11Miška Kecskésová3. TSilvester
12Milan Bango3. TVeselé Vianoce

Kategória B (ročník 6. – 9.)

 Meno / tímTriedaProgram
1Kukučky (Mirka Kukučková, Slávka Kukučková)6.T,7.TVianoce s Baltíkom
Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík + Baltie 2006

V dňoch 11.-12. 11. 2006 sa žiaci našej školy zúčastnili finále 13. ročníka Medzinárodnej tvorivej programátorskej súťaže Baltík + Baltie 2006, ktoré sa uskutočnilo v Brne v krásnych priestoroch Fakulty informačných technológií VUT. Výsledky našich žiakov:

V kategórii A – do 10 rokov:

 • Roman Kluvanec, 4. T – 3. miesto s programom „Kockostop“

V kategórii B – do 14 rokov:

 • Martin Prochászka, 5. T – 8. miesto s programom „Cykloškola“
 • Michal Bali, 5. T – 10. miesto s programom „Oko“

Všetkým srdečne blahoželáme!

Výsledková listina a súťažné programy Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2006 – medzinárodné kolo

Dňa 10. 11. 2006 sa v krásnych nových priestoroch Fakulty informačných technológií VUT v Brne uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2006. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5. v šk. roku 2005/2006) a v kategórii B (ročník 6.-9. v šk. roku 2005/2006). Tento rok sa zišla veľmi silná konkurencia, súťaž bola na vysokej úrovni. Umiestnenie našich žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

 • 5. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Alexandra Žilková, Martin Prochászka 5.T)

v kategórii B (ročník 6.-9.)

 • 5. miestoOndrej Galbavý

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina Read More »

Posted in Baltík 2006/07 | Tagged , , | Comments closed

Baltík 2006 – celoslovenské kolo

V dňoch 20.-22. 4. 2006 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo programátorskej súťaže Baltík 2006. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z krajských kôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.).  Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Boli sme najpočetnejšou a aj najúspešnejšou výpravou. Umiestnenie našich žiakov:

V kategórii A (ročník 1.-5.):

 • 1. miestotím MSM (Michal Bali 4.T, Alexandra Žilková 4.U, Martin Prochászka 4.T) – postup do medzinárodného finále

V kategórii B (ročník 6.-9.):

 • 1. miesto –  Ondrej Galbavý, 9.T  – postup do medzinárodného finále
 • 6. miesto –  tím FilipRichard (Filip Streško, Richard Ďurdík, 7.A)
 • 18. miesto –  tím PeťoMirkaMiki (Peter Ďurík, Mirka Kukučková, Martin Mikuška, 6.T)

Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

Read More »

Posted in Baltík 2005/06 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2006 – krajské kolo

Dňa 29. marca 2006 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltík 2006.  Súťažili tímy alebo jednotlivci z krajov Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.). V tom istom čase sa konali ďalšie dve krajské kolá (v Považskej Bystrici a vo Svidníku). Najlepšie tímy z oboch kategórií postúpili do celoslovenského finále (20.-22.4.2006 Košice). Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco:

V kategórii A (ročník 1.-5.):
 • 1. miestotím MSM (Michal Bali 4.T, Alexandra Žilková 4.U, Martin Prochászka 4.T) – postup do celoslov. finále
 • 6. miestoRoman Kluvanec, 3.T – postup do celoslov. finále
 • 8. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 2.T)
V kategórii B (ročník 6.-9.):
 • 1. miestoOndrej Galbavý, 9.T – postup do celoslov. finále
 • 4. miesto – tím FilipRichard (Filip Streško, Richard Ďurdík, 7.A) – postup do celoslov. finále
 • 7. miesto – tím PeťoMirkaMiki (Peter Ďurík, Mirka Kukučková, Martin Mikuška, 6.T) – postup do celoslov. finále
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Posted in Baltík 2005/06 | Tagged , | Comments closed
 • UTENDUM EST AETATE, CITO PEDE LABITUR AETAS  (Ovidius)

  Musíme využiť čas, čas rýchlym behom sa rúti

 • Vyhľadávanie

 • Čo nás čaká

  1. 7.  – 31. 8. 2019 – letné prázdniny

 • Dnes má meniny

  Ján

 • Jedálny líst

  pondelok 24. 6.

  1 Polievka cibuľová so yemiakmi 7, 1,
  9006 Kurací paprikáš 7, 1,, halušky 1, 3,, vita nápoj

  utorok 25. 6.

  6 Polievka sisílska rajčinová///ODHLAŠKY do DNES -13.45 h
  7052 Bravčové mäso s peperonátou, dusená ryža, voda

  streda 26. 6.

  1 Polievka karelábová 7, 1, jačmenné krúpy 1
  13076 Rajčiansky opekáčik 1, 10, zemiaky varené, obloha:cibula-horčica vita nápoj

  Celý jedálny lístok

 • Zmeny na stránke

  29.5.2019 – Zážitkové vyučovanie

  30.5.2019 – SONG (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)

  6.6.2019 – Usmernenie k dotácii na stravu (Škola – Dokumenty)

  7.6.2019 – Po stopách M. R. Štefánika – vyhodnotenie (Aktuality, Fotogaléria)

  10.6.2019 – Prvé sväté prijímanie (Aktuality, Fotogaléria)

  11.6.2019 – Slávnostné vyhodnotenie súťaže „Nitra – moje mesto“ (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)

  12.6.2019 – Beseda, Olympiáda ľudských práv, 7 kľúčov od pevnosti (Aktuality, Fotogaléria)

  14.6.2019 – 1. ročník ploggingu (Aktuality, Fotogaléria)

  16.4.2019 – Výtvarná súťaž v ŠKD (ŠKD klasické triedy)

  23.6.2019 – Zoborský kláštor (Aktuality, Fotogaléria)

  24.6.2019 – Výlet do Červeného Kláštora (Aktuality, Fotogaléria)

   

   

 • Kontakt

  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  benkova34@gmail.com
  037/773 10 15