Vianoce s Baltíkom 2010

Vianoce s Baltíkom je tvorivá súťaž v programovaní, ktorá má už dlhoročnú tradíciu. Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť program, pričom súťažné témy boli: Vianoce, Mikuláš, advent, zima, zimné športy. Súťaž mala 2 kolá: školské a národné. Tento rok sa uskutočnila  v Čechách, na Slovensku a v Poľsku. Naši žiaci dosiahli v národnom kole výborné umiestnenie.

Výsledky našich žiakov:

V kategórii A (ročník 0 – 3 ZŠ a MŠ) :

  • Andrej Hulák, 2. U – 1. miesto
  • Richard Blažo, 3. A – 2. miesto

V kategórii B (ročník 3 – 6 ZŠ):

  • Adam Predanoci, 5. U – 2. miesto
  • Tím T+Z (Tatiana Cínová 5. U, Zuzana Ďurfinová 5. T) –  6. miesto

Srdečne blahoželáme.

This entry was posted in Baltík 2010/11 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.