Olympiáda ľudských práv

Každoročne sa na našej škole koná Olympiáda ĽP v rámci OBN, aby si žiaci mohli overiť vedomosti z tejto oblasti. V tomto školskom roku dňa 10. 6. 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka umiestnili takto:

1. miesto získala trieda 8.U

2. miesto získala trieda 8.A

3. miesto získala trieda 8.T

Víťazom blahoželáme.

 

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.