• Kolektív ZŠ Benkova 34 praje všetkým svojim žiakom a ich rodinám krásne prázdniny plné dobrodružstiev a neopakovateľných zážitkov!


    Oznam pre zákonných zástupcov žiakov aj pre budúcich prvákov

    Oznámte p. vedúcej ŠJ p. Molnárovej telefonicky: 037 773 12 78 do 3.7.2020 mená detí, ktoré majú záujem o dovoz diétnej stravy - celiakia. Pokyny a zápisný lístok sú na stránke ZŠ Krčméryho - Školská jedáleň.

    Vedúcej ŠJ ZŠ Benkova p. Molnárovej je potrebné priniesť potvrdenie od špeciálneho lekára.


    Staršie oznamy - archív

Mestský úrad

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Návšteva u požiarnikov

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Workshop na KI UKF

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Workshop

Dňa 24. 9. 2010 sa na Katedre informatiky UKF v Nitre uskutočnil pre žiakov našej školy workshop o edukačnej robotike. Zúčastnili sa ho žiaci z tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sa zaujímajú o programovanie. Deti sa zoznámili so stavebnicou Lego MindStorms Education. S nadšením si vyskúšali stavbu robotov a tvorbu programov, pomocou ktorých robotov oživili. Potom si vypočuli prednášku na tému Geocaching a GPS Drawing, ktorá bola prípravou na ďalší workshop. Ďakujeme odborným asistentkám z Katedry informatiky RNDr. G. Lovászovej, PhD. a PaedDr. V. Palmárovej, PhD, ktoré pripravili pre našich žiakov mimoriadne zaujímavý a poučný deň.

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged , | Comments closed

Medzinárodný deň detí

MDD je jeden z najveselších dní na všetkých školách. Napriek nepriaznivému počasiu čakal na deti deň plný veselých kultúrno – spoločenských a športových aktivít. Aktivity boli skutočne rôzne: deti si zasúťažili v hokejbale, futbale, basketbale, stolnom tenise, badmintone, hrali obľúbené spoločenské hry a nechýbali ani vedomostné súťaže a dokonca sa stretli aj s príslušníkmi záchrannej služby, ktorí sa deťom venovali s plným nasadením a odhodlaním.

Veríme, že dobrá nálada a krásne spomienky budú ešte dlho pretrvávať v detských srdiečkach.

Henrieta Dobrotinová

Posted in Aktuality 2009/10 | Tagged , | Comments closed

Medzinárodný deň detí

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed