Juniáles

Dňa 10. 6. 2008 sa uskutočnil na našej škole Juniáles.

Akcia bola zameraná na spoločné zmysluplné trávenie voľného času našich žiakov, učiteľov, rodičov a mestskej polície. Zámerom bolo ukázať mladým ľuďom správnu cestu pri formovaní ich záujmov a záľub, odpútať ich od šírenia legálnych a nelegálnych drog, venovať pozornosť uplatňovaniu tolerancie, ľudských práv a zvyšovanie miery spolupráce s mestskou políciou. S týmto zámerom bol pripravovaný celý program Juniálesu, ktorý mal dve časti: kultúrnu a športovú.

Kultúrna – vystúpenie hudobných skupín:

  • školská skupina VINCO ROX
  • skupina Alalya
  • skupina Desmod
  • skupina Horkýže slíže

Športová časť

  • volejbal – učitelia a rodičia
  • futbal – učitelia, rodičia, mestská polícia

Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a žiakom za účasť a tešíme sa na Juniáles o rok.

Posted in Aktuality 2007/08 | Tagged , | Comments closed

iBobor

Dňa 10. júna sa 42 žiakov našej školy z tried druhého stupňa zapojilo do prvého ročníka novej celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategórii Benjamíni (5.-9. ročník ZŠ, príma až kvarta osemročného gymnázia). Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase medzi 10:00 až 13:00 sa žiaci prihlásili do systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Do súťaže sa zapojilo 2421 žiakov z celého Slovenska.

Posted in Aktuality 2007/08 | Tagged , | Comments closed

Baltík 2008 celoslovenské kolo Košice

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Baltík 2008 medzinárodné kolo Kopřivnice

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed

Baltík 2008 – medzinárodné kolo

V dňoch 6. – 8. 6. 2008 sa v priestoroch VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2008. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (stredné školy).  Náš tím MSM po prvýkrát súťažil vo vyššej vekovej kategórii B a hneď sa úspešne  prebojoval cez krajské a celoslovenské kolo až do medzinárodného kola, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Umiestnenie našich žiakov v medzinárodnom kole v kategórii B (ročník 6.-9.):

  • 12. miesto – tím MSM (Michal Bali 6.T, Martin Prochászka 6.T)

Výsledková listina

Posted in Baltík 2007/08 | Tagged , | Comments closed

Dopravná výchova

Posted in Aktuality 2010/11 | Tagged | Comments closed