Category Archives: Aktuality 2016/17

Olympiáda v anglickom jazyku

V novembri sa na škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách:1A ( 5. – 7. ročník) a  1B (8.- 9.ročník). Víťazmi sa stali: Ivan Matúš (6. U), kategória 1A a Jakub Štang (8. A), kategória 1B. Víťazom držíme palce pri úspešnej reprezentácii školy v obvodnom […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo

Dňa 28. 11. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády z ruského jazyka. Žiaci 8. a 9. ročníkov si zmerali sily v ruštine, ruských reáliách a konverzácii. Nakoniec sa najviac darilo Martinovi Berecovi (9. B), Veronike Árendášovej (8. B) a Viktórii Rigovej (8. C). Do súťaže sa zapojili aj siedmaci, ktorým sa tiež […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Exkurzia – Kláštor

Na exkurzii v Kláštore misijných sestier si naši žiaci navštevujúci NBV (7. A, B, C, T) mohli prezrieť relikvie svätých,  pomodliť sa v kaplnke, sledovať prezentáciu o misiách v Rusku a obliecť sa do odevu, ktorý je vlastný krajinám, ktoré  rehoľné sestry v rámci svojej misie navštevujú.

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Bubnovačka

Dňa 16. 11. 2016 sa žiaci 5. A, B, C a 6. A, B, C zúčastnili Bubnovačky, ktorú zorganizovalo Centrum Slniečko pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Svetového dňa detí. Naši žiaci sa na akciu riadne pripravili. Priniesli si so sebou […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Týždeň vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 8.11.2016 sa žiaci 7.B a 7.T triedy zúčastnili vzdelávacích programov SPU a UKF v  Nitre. Pracovníci Katedry environmentalistiky a zoológie im pripravili prehliadku a odborný výklad  o chránených druhoch živočíchov v zbierkach deponovaných v priestoroch SPU. Predstavili im aj Vivárium SPU  – záchytné stredisko pre zaistené zvieratá z triedy plazov. Žiakov […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Zbierka

V októbri sme pri príležitosti 85. výročia svetového dňa zvierat usporiadali v spolupráci so žiackym parlamentom na našej škole zbierku pre nitriansky útulok.  Podarilo sa nám vyzbierať rôzne prikrývky a deky a sumu 186€, ktorá poslúžila na nákup krmiva pre mačky. Žiačky z prírodovedného krúžku s nadšením odovzdali všetko do útulku. Veľká vďaka patrí všetkým, […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed