Bubnovačka

Dňa 16. 11. 2016 sa žiaci 5. A, B, C a 6. A, B, C zúčastnili Bubnovačky, ktorú zorganizovalo Centrum Slniečko pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Svetového dňa detí. Naši žiaci sa na akciu riadne pripravili. Priniesli si so sebou bubienky, rapkáče, niektorí aj hrnce a varechy. Deti si mohli vyskúšať aj bubnovanie na naozajstných veľkých bubnoch. Rytmus udávali členovia Bubnovej show Campana Batucada.

Video

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.