Olympiáda v anglickom jazyku

V novembri sa na škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách:1A ( 5. – 7. ročník) a  1B (8.- 9.ročník). Víťazmi sa stali: Ivan Matúš (6. U), kategória 1A a Jakub Štang (8. A), kategória 1B. Víťazom držíme palce pri úspešnej reprezentácii školy v obvodnom kole.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.