Týždeň vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 8.11.2016 sa žiaci 7.B a 7.T triedy zúčastnili vzdelávacích programov SPU a UKF v  Nitre. Pracovníci Katedry environmentalistiky a zoológie im pripravili prehliadku a odborný výklad  o chránených druhoch živočíchov v zbierkach deponovaných v priestoroch SPU. Predstavili im aj Vivárium SPU záchytné stredisko pre zaistené zvieratá z triedy plazov. Žiakov najviac zaujala korytnačka ostrohatá (Vinco), ktorá je jedným z najväčších jedincov chovaných na Slovensku, pytón mriežkovaný (Herkules), ktorý meria približne 7 metrov a váži 100 kilogramov a samička kajmana okuliarnatého. Ďalej zažili  netradičnú prezentáciu prírodných vied – Vedecký jarmok v Galérii MLYNY, ktorú im pripravila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.