Category Archives: Aktuality 2016/17

Projekt Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme s úprimnou radosťou chystali záložky pre deti z partnerskej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Pri čítaní rozprávok – k čomu nás inšpiroval názov partnerskej školy- sme naplno využili  fantáziu a kreativitu žiakov 1. až 4. ročníka. Záložky sa veľmi vydarili, poslali sme ich a netrpezlivo čakáme na tie  pre naše […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Slávnostná imatrikulácia

Dňa 29. 9. 2016 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov 1. A, B, C, D. Prváci museli slávnostne sľúbiť, že budú dodržiavať všetky pravidlá školy. Za školákov ich pasovali naše ôsmačky a prejdením cez bránu sa z nich stali ozajstní školáci. Popoludní sa tento slávnostný deň oslávil spolu s rodičmi a pani učiteľkami prvých ročníkov na jesennej opekačke. Nálada bola […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Náboženská výchova

NBV a výroba sv. ruženca u našich štvrtákov – 4. T, U a 4. B

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Festival vedy a techniky AMAVET 2016

30. 9. 2016 sa v SOŠ polytechnickej v Nitre uskutočnilo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET – Asociácia mládeže, vedy a techniky 2016. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a SŠ a je zameraná na prírodovedné predmety. ZŠ Benkova mala zastúpenie v kategórii INFORMATIKA A POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO. Marek Žarnovičan a Martin Lakatoš zo 7. […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Návšteva v papierničke Petrus

V rámci občianskej náuky a znižovania informačnej nerovnosti sme 14. 10. 2016 so žiakmi 8. ročníkov navštívili ručnú výrobu papiera v papierničke PETRUS v Prietrži pri Senici. Žiaci si sami vyskúšali ako sa vyrába papier a tiež sa dozvedeli o histórii a vzniku papiera. Odniesli si veľa pekných zážitkov.

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed

Jesenné fantázie

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata…….. Stalo sa už tradíciou, že s príchodom jesene sa rodičia, starí rodičia spolu s deťmi  tretieho a štvrtého ročníka stretnú, aby vyrezávali  tekvice, vytvárali  vence, jesenné aranžmány, kytice  a všakovaké figúrky z prineseného materiálu .  Nebolo tomu inak ani tento rok. V stredu 12.októbra sme sa opäť stretli . Tvorivosť,  trpezlivosť a hlavne šikovné ruky  […]

Also posted in Fotogaléria 2016/17 | Comments closed