Zbierka

V októbri sme pri príležitosti 85. výročia svetového dňa zvierat usporiadali v spolupráci so žiackym parlamentom na našej škole zbierku pre nitriansky útulok.  Podarilo sa nám vyzbierať rôzne prikrývky a deky a sumu 186€, ktorá poslúžila na nákup krmiva pre mačky. Žiačky z prírodovedného krúžku s nadšením odovzdali všetko do útulku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť zvieratám a zapojili sa do tejto akcie.

 

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.