Úspechy 2017/2018 – informatika

iBobor

Creative Baltie 2017

JUNIOR INTERNET 2018

Medzinárodná programátorská súťaž Baltie 2018 – 16. ročník

Súťaž mala tento rok domáce, školské, okresné, krajské kolo a medzinárodné finále s možnosťou zobrazenia aj národných výsledkov. Domáce kolo slúžilo ako príprava na ďalšie kolá.