Baltie 2018 – medzinárodné finále

Medzinárodné finále s možnosťou zobrazenia národných výsledkov sa tento rok uskutočnilo dňa 9. 6. 2018 v Poľsku v Zabierzówe neďaleko Krakova. Zúčastnili sa deti z Poľska, Česka a Slovenska. Súťažiaci mali 150 minút na naprogramovanie zadaných úloh. Samotné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa konalo v Krakove v sídle firmy AKAMAI, kde si potom účastníci mohli prezrieť serverovňu tejto firmy.

Z našej školy sa zúčastnilo 8 žiakov, z toho 4 v kategórii A,  3 v kategórii B a  1  v kategórii C.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A (0. – 3. ročník):

Poradie - SRPoradie - medzinárodneSúťažiaciKat.Trieda
2.14.Timotej MichalíkA3. U
5.22.Jakub TrnkusA3. T
7.25.Lea TóthováA3. D
8.27.Simon JoanidisA3. T

Kategória B (4. – 6. ročník):

Poradie - SRPoradie - medzinárodneSúťažiaciKat.Trieda
3.22.Šimon OlejníkB5. T
8.35.Matej GarajB5. T
9.37.Rudolf Tomáš ZachB5. T

Kategória C (7. – 9. ročník):

Poradie - SRPoradie - medzinárodneSúťažiaciKat.Trieda
9.32.Timon PlichtaC7. U

Kategória D (10. – 13. ročník – stredné školy):

Blahoželáme našej bývalej žiačke Táničke Cinovej, ktorá získala v kategórii D vynikajúce 2. miesto v medzinárodnom hodnotení a 1. miesto v rámci Slovenska.

Našim žiakom blahoželáme k dosiahnutým výborným výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!