JUNIOR INTERNET 2018

Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku)

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

Do finále súťažnej konferencie Junior Internet 2018 v kategórii Junior Web – mladší žiaci postúpili a úspešne sa zúčastnili naši žiaci Oliver Petrovič a Marek Lysičan zo 7. T so svojou webovou stránkou minehax.net. Konferencia sa konala 23. – 24. 3. 2018 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Blahoželáme Oliverovi a Marekovi a prajeme veľa ďalších úspechov!